GYÓGYULJON 85%-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL >> MAGYARORSZÁGON EGYEDÜLÁLLÓ GYÓGYHELY, EGYEDÜLÁLLÓ KEZELÉSEKKEL!

GYÓGYULJON 85%-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL >> MAGYARORSZÁGON EGYEDÜLÁLLÓ GYÓGYHELY, EGYEDÜLÁLLÓ KEZELÉSEKKEL! 85%-os állami támogatás gyógyuláshoz, kezelésekhez, és az utiköltséget is megtérítik!

Gyógyhellyé nyilvánították Mátraderecskét.
Az országban egyedülálló, természetes, szén-dioxidos szárazfürdő-kezelések (mofetta) egyre több ember számára válnak elérhetővé, s az erre épülő turisztikai fejlesztések is szárnyra kaphatnak – hangzott el a Kossuth Rádió Hajnal-táj című műsorában.

A mofetta lényege, hogy a betegek egy medencében ülnek, ide engedik bele a szén-dioxidot. Folyamatosan kísérleteznek ezzel a fajta gyógyítással, a kezeléssel megelőzhetőek a végtagamputációk – mondta Szőnyiné Tóth Zsuzsanna, a Mofetta ügyvezető igazgatója.

Tavaly ősszel indult be egy olyan kísérleti sorozat, mely két reumatológiai betegségre, a szklerodermára és a Raynaud-szindrómára próbálja bizonyítani a szén-dioxid-kezelés hatásosságát. Nagyon jó a gyógyulási arány, 95-97 százalékos a javulás.

Nem a kezelés végén, hanem az azt követő egy-két hónapban tapasztalhatóak a pozitív jelek. Ez nem a betegség megszűnését jelenti, hanem a panaszok olyan mértékű enyhülését, melyekkel együtt tudnak élni a betegek – magyarázta.

Mátraderecskét hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították – nyilatkozta Forgó Gábor, a település polgármestere.

A 32. gyógyhelye vagyunk Magyarországnak, viszont az egyetlen, ahol három gyógyító tényező – a klíma, a víz és a gyógygáz – egyszerre van jelen. Ez a világon is egyedülálló – tette hozzá.

A mofetta látogatottsága tíz év alatt megháromszorozódott, mióta tb-támogatottak lettek a kezelések, megduplázódott. 35 ezer kezelésünk van kiírva már – hangoztatta.

Magyarországon jelenleg egyetlen intézmény szolgálja az érbetegek rehabilitációját, Kapuvár. Indokolt lenne Kelet-Magyarországnak is egy érbetegközpont, ez pedig Mátraderecske lehetne. Szeretnének felépíteni egy szanatóriumot is – árulta el.

A társadalom 85 százalékos támogatást nyújt a kezelésekhez, és hozzájárul az útiköltség megtérítéséhez is.
 

Forrás : hirado.hu

 

NYUGDÍJASOK FIGYELEM! NÉLKÜLÖZHETETLEN INFORMÁCIÓK, KÉRVÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK NYUGDÍJASOKNAK!

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszöntjük az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálján.

A Nyomtatványtár azokat a rendszeresített és kötelezően használandó nyomtatványokat tartalmazza, amelyek az igény előterjesztéséhez, az ügyek intézéséhez szükségesek.

A Nyomtatványtárban található nyomtatványokat úgy alakítottuk ki, hogy a honlapról letöltve számítógéppel is ki lehessen tölteni. Amennyiben nem kívánja az űrlapot számítógéppel kitölteni, lehetősége van azt kinyomtatni és kézzel kitölteni.

Azok a nyomtatványok, melyek nem szerepelnek a felsoroltak között, megtalálhatók a További nyomtatványok menüpont alatt.

A nyomtatványok továbbra is beszerezhetők a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatánál.

A Nyomtatványtár az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

 

Űrlapot az Új űrlap megkezdése szakaszban választhat ki.

1. Nyomtatvány nyomtatása kézi kitöltéshez

Az ügyfél a listából kiválasztja a szükséges űrlapot, ezzel a gépére letöltődik az üres űrlap PDF állománya, amelyet kinyomtathat, vagy elmentheti a számítógépére.

2. Nyomtatvány kitöltése számítógép segítségével

Az ügyfél a listából kiválasztja és számítógéppel kitölti a szükséges űrlapot. Amennyiben az adott alkalommal az űrlap kitöltését nem tudja befejezni, az űrlapból képzett XML állományt lementheti a számítógépére, hogy a kitöltést onnan tudja majd folytatni, ahol abbahagyta.
Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy postára adás előtt a kitöltött nyomtatvány minden oldalát szíveskedjen aláírni!
Kérelmek
K02
Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI.törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K03 Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján
K04 Igénybejelentés rokkantsági járadék elbírálásához
K26 Igénybejelentés bányászok egészségkárosodási járadéka elbíráláshoz Ügyféltájékoztató
K05 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján
baleseti járadék elbírálásához
Ügyféltájékoztató
K11 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás elbírálásához Ügyféltájékoztató
K12 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához Ügyféltájékoztató
K08 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához Ügyféltájékoztató
K14 Igénybejelentés özvegyi nyugdíj feléledéséhez Ügyféltájékoztató
K16 Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez Ügyféltájékoztató
K15 Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához Ügyféltájékoztató
K17 Kérelem-adatlap az egyszeri segély igényléséhez Ügyféltájékoztató
K18 Fellebbezés
K21 Fizetéskönnyítési, tartozásmérséklési, tartozás-elengedési kérelem
K20 Igazolási kérelem
K22 Kérelem
K29 Kérelem-adatlap árvaellátás méltányosságból történő továbbfolyósításához [felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok esetén]
K32 KÉRELEM
a Csődtv. 53. § (2), a Ctv. 112. § (2) bekezdése, illetve a Ctv. 1. számú mellékletének V. pont 1/e. alpontja szerinti igazolás kiadásához
K35 Adatlap a többször módosított 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet és a 2012. évi CXII. törvény alapján, nyugdíjtranszferhez
K36 KÉRELEM
kormánytisztviselők részére hatósági bizonyítvány kiadására
[2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bek.]
K37 Kérelem rokkantsági ellátás öregségi nyugdíj címén történő továbbfolyósításához
[öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől]
K38 BEJELENTÉS
biztosítási jogviszony/kiegészítő vállalkozói tevékenység fennállásáról és az ellátás folyósítása alatt elért keresetről, ha az ügyfél nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesül
K39 Bejelentés öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesülő személy közszférában való foglalkoztatásáról
K70 Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan
Nyilatkozatok
N07 Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megillető ellátás kifizetéséhez Ügyféltájékoztató
N10 Nyilatkozat a megkötendő megállapodás típusáról Ügyféltájékoztató
N11 Adatközlő lap megállapodás megkötéséhez
magánszemély részére
Ügyféltájékoztató
N12 Hiánypótlás
N13 Nyilatkozat
N17 ADATKÖZLŐ LAP
a nyilvántartásra kötelezett szerv (szervezet), illetőleg természetes személy számára
N18 ADATEGYEZTETŐ LAP
N19 ADATKÖZLŐ LAP MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉHEZ
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerv (szervezet) részére
N20 NYILATKOZAT AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ (a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak részére)
N14 NYILATKOZAT A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
(elektronikus ügyintézésről papíralapú ügyintézésre, vagy papíralapú ügyintézésről elektronikus ügyintézésre)
N15 NYILATKOZAT A MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS JÁRULÉKALAPJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
N16 NYILATKOZAT MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Bejelentések
B03 Címváltozás vagy számlaszám változás bejelentése Ügyféltájékoztató
B04 Címváltozás vagy számlaszám változás, ha az ügyfél átutalási betétszámlával rendelkezik Ügyféltájékoztató
B02 Lakóhely változásának bejelentése megállapítás alatt
B06 Bejelentés Ügyféltájékoztató
B07 TANULMÁNYI IGAZOLÁS
ÁRVAELLÁTÁS MÉLTÁNYOSSÁGBÓL TÖRTÉNŐ TOVÁBBFOLYÓSÍTÁSÁHOZ
(a felsőoktatási intézmény tölti ki)

WRITER

 

KÖZEL 20 EZER FORINT ÜTHETI A MARKÁT EGY ÁTLAGOS NYUGDÍJASNAK ÉV GÉGÉN >>> 8000 FORINTOS NYUGDÍJPRÉMIUMOT KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK IDÉN A NYUGDÍJKORREKCIÓ MELLÉ!

KÖZEL 20 EZER FORINT ÜTHETI A MARKÁT EGY ÁTLAGOS NYUGDÍJASNAK ÉV GÉGÉN >>>
8000 FORINTOS NYUGDÍJPRÉMIUMOT KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK IDÉN A NYUGDÍJKORREKCIÓ MELLÉ!

Kevés nyugdíjas ismeri a lehetőséget, de év végén minden nyugdíjasnak járhat nyugdíjprémium, ami abban esetben kerül kiutalásra, kifizetésre a nyugdíjasoknak, ha gazdasági növekedést tud felmutatni az ország!

A nyugdíjprémium összege a gazdasági növekedés mértékétől függ, ennek a függvénye az, hogy mekkora összegű nyugdíjprémiumra számíthatnak a nyugdíjasok.

Mitől függ, hogy idén, azaz 217-ben lesz-e nyugdíjprémium a nyugdíjasoknak?

Az előrejelzések szerint a nyugdíjasoknak, akkor van okuk nagyon örülni, ha az előre látható gazdasági növekedés legalább 3,5% lesz van ennél magasabb, azaz a GDP 3,5!ó%-os lesz minimum.

Ez az összeg egy átlagos nyugdíjban részesülő nyugdíjas számára 8000 forintot jelenthet, egy 3,9%-os várható GDP-növekedés mellett.

Természetesen minél magasabb a nyugdíja, annál magasabb nyugdíjprémiumra számíthat!

Emellé az összeg mellé szinte biztos, hogy idén nyugdíjkorrekcióra is sor kerül, amit már számtalan helyen olvashatott, hiszen a nyugdíjemelés mértéke alacsonyabb, mint amekkora inflációra az idén számítani kell.

Ez a jelen várakozások szerint megközelítőleg plusz 1%-os nyugdíjemelést fog jelenteni a nyugdíjasoknak! Ez egy átlagos, 100 ezer forintos nyugdíjból élő nyugdíjas esetében 12.000 forintot fog jelenteni A plusz pénzt egyösszegben, novemberben kapja meg minden nyugdíjas! Ha idén a nyugdíjkorrekció mellé nyugdíjprémium is járni fog, akkor ezzel a plusz 8000 forinttal, 20.000 ezer forint ütheti egy átlagos nyugdíjas markát! Emellé pedig reménykedjünk, hogy talán még Erzsébet utalványt is kapnak, így akár 30 ezer forint is bejöhet Karácsony előtt!

Írta : admin

 

NYUGDÍJTÓL FÜGGETLENÜL, ALANYI JOGON JÁRÓ TÁMOGATÁST ADNÁNAK A NYUGDÍJASOKNAK!

NYUGDÍJTÓL FÜGGETLENÜL, ALANYI JOGON JÁRÓ TÁMOGATÁST ADNÁNAK A NYUGDÍJASOKNAK!

Úgylátszik, hogy élesben is megkezdődött az ígérgetések hada a jövő évi országgyűlési választásokra.Az egyik csoportosulás minden azt ígéri, hogy minden 65 év felettinek ingyen lesz az összes, a háziorvos által felírt gyógyszer.Nos ugyanez a csoportosulás követeli azt is, hogy fizessen a gazdagok és náluk fizetni is fognak…akármennyire is furcsán vagy hihetetlenül hangzik Magyarországon is akadnak szép számmal bizony kimondottan gazdag nyugdíjasok!

Nos ők is ingyen kapnák a gyógyszereket 65 éves koruk után…vajon mennyire igazságos az, hogy mondjuk egy nyugdíjas, akinek 400 ezer forintos nyugdíja van (ez nem egy kirívó szám, szép számmal vannak magyar nyugdíjasok között olyanok, akik ekkor vagy magasabb nyugdíjat kapnak minden hónapban) annak a gyógyszerét az az adófizető fizesse ki, akinek a fizetése 100-150 ezer forint és ebből családot kell eltartania?

Jelenleg Magyarországon úgy néz ki a támogatási rendszer, hogy lehet támogatást kapni alanyi jogon is és rászorultsági alapon is >>

Vannak támogatások, amelyek alanyi jogon járnak, ha valaki olyan élethelyzetbe, esetleg krízisbe kerül, hogy jár neki.

Vannak támogatások, amelyek jövedelemhez kötöttek, így csak a kis jövedelműek kaphatják meg.Ezek a támogatások mind rászorultsági alapon működnek.

A harmadik csoportot pedig, olyan támogatások képezik, amelyekhez biztosított jogviszony szükséges.Vagyis csak azoknak járnak, akik dolgoznak.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért kaphatnak olyanok is támogatást Magyarországon, akik egyáltalán nincsenek rászorulva? Igazságos ez?

A legtöbbet vitatott kérdés eben az esetben a családi pótlék, hiszen ez jár gazdagoknak, jár szegényeknek és méghozzá minden rétegnek ugyanakkora összegben! 1 gyermek után ugyanannyi pénz jár annak is, aki 3 milliót keres havonta és annak is, aki 80 ezerből kénytelen eltartani a gyermekét.Igazságos lenne az, hogy a nagyobb jövedelműek, vagy nagy vagyonnal rendelkezők ne kapjanak családi pótlékot, anyasági támogatást, utazási kedvezményt a gyerekek után.

Írta : admin

 

TÉNYLEG VÁRATLAN HÚSVÉTI AJÁNDÉKOT ADNAK MINDEN NYUGDÍJASNAK? ITT A TÁJÉKOZTATÓ, MUTATJUK MIRE KÉSZÜLNEK!

VÁRATLAN HÚSVÉTI AJÁNDÉKOT KAPNAK A NYUGDÍJASOK A KORMÁNYTÓL? MUTATJUK MIRE KÉSZÜLT A KORMÁNY! HIVATALOS INFORMÁCIÓK!

Több internetes portálon olvashattuk már a hírt, hogy Húsvétra ismét Erzsébet utalvánnyal kedveskedik a kormány a magyar nyugdíjasoknak, illetve egészen pontosan csak a hölgy nyugdíjasok kapnak most Erzsébet utalványt,

amit szinte bármelyik nagyobb üzletben elkölthetnek, hiszen az Erzsébet utalványoknak rengeteg elfogadóhelyük van az országban.

A hír szerint a pontos összeg még nem ismeretes, 5 és 15 ezer forint közötti húsvéti Erzsébet utalványról van szó.

Sokan már előre örülnek az ajándéknak, ami nem is meglepő hiszen tavaly karácsonykor a kormány meglepte a magyar nyugdíjasokat fejenként egy egy 10 ezer forint értékű Erzsébet utalvánnyal.

Akkor a férfiak és a nők egyaránt kaptak, sőt mindenki megkapta, aki bármilyen nyugdíjszerű ellátásban részesül így több, mint 2 millió ember örülhetett a karácsonyi ajándéknak.

Nos sajnos el kell keserítsük a nyugdíjasokat, a húsvéti Erzsébet utalványról szóló hírek nem valódiak, valaki csak ezzel szórakozik, hogy hitegeti a magyar nyugdíjasokat!

A Pénzcentrum konkrétan utánajárt a hírnek, tájékoztatást kértek a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, ahol elmondták, hogy nem lesz húsvéti Erzsébet utalvány, most nem készülnek semmi ilyesmivel! Viszont elárulták, hogy milyen plusz pénzre számíthatnak idén a nyugdíjasok!

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint idén novemberben nyugdíjkiegészítést fognak kapni a magyar nyugdíjasok, hiszen az infláció jó eséllyel meghaladja a nyugdíjemelés mértékét, azaz az 1,6%-ot..jelen helyzetben 2,4 – 2.6%-os inflációval számolnak, ami 0.8%-1%-os emelést jelent pluszban minden nyugdíjasnak visszamenőleg egész januárig! Ez azt jelenti, hogy a visszamenőleges összeget novemberben egyösszegben kapják meg, ami egy átlagos nyugdíjas esetében 10-12 ezer forint lesz!

WRITER p

 

EZT A LEGTÖBB KÖZÉPKORÚ ÉS NYUGDÍJ ELŐTT ÁLLÓ NEM TUDJA ÉS EZ NAGYON NAGY BAJBA SODORJA ŐKET!

Ezt nem tudja sok leendő nyugdíjas

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 39. § (1) bekezdése értelmében, ha a biztosítottnak a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a)b), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében – ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló törvény értelmében a teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat – elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, a biztosítási időnek az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Az arányos szolgálati idő számítást, a Tny. 39. § (2) bekezdése értelmében, a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell.

A főállású kisadózó esetében a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkor érvényes minimálbér arányával:

minimálbér figyelembe vehető kereset havi 50 000 forint összegű tételes adó megfizetése esetén figyelembe vehető kereset magasabb, havi 75 000 forint, összegű tételes adó megfizetése esetén
2016. január 1-től 111.000.- 81.300.- 136.250.-
2017. január 1-től 127.500.- 90.000.- 150.000.-
2018. január 1-től 138.000.- 93.500.- 157.000.-

Amennyiben a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót fizet, az arányos szolgálati idő számítást nem kell alkalmazni.

A minimálbér számításánál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

2012. évi CXLVII. törvény
Forrás : onyf

ORIGIN

 

ITT VANNAK A SZÁMOK >> EKKORA EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA SZÁMÍTHATNAK NYUGDÍJASOK NOVEMBERBEN!

ITT VANNAK A SZÁMOK >> EKKORA EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA SZÁMÍTHATNAK NYUGDÍJASOK NOVEMBERBEN!

Már számos fórumon olvashattuk, hogy szinte biztos, hogy nyugdíjkiegészítést kapnak igén a nyugdíjasok, méghozzá egyösszegű támogatás formájában.

Az időpont is szinte biztos, a jelen törvények szerint erre novemberben fog sor kerülni.

Volt olyan csoportosulás aki felvetette a májust, mint kiutalási időpontot a törvények szerint egyértelmű a november!

Erről már sokat olvashattunk, arról viszont jóval kevesebbet, hogy mekkora összegről van szó, ki mire számíthat >>>

Először is fontos tisztázni, hogy a nyugdíjkiegészítés azt hivatott biztosítani, hogy a nyugdíjak megőrizzék a reálértéküket, vagyis az inflációnak megfelelő nyugdíjemelés kell 2017-re is.

Mivel a nyugdíjemelésről már tavaly dönteni kellett, az inflációs adatokról pedig csak idén kapunk tájékoztatást, így a kettő együtt nem megy, utólag kell a nyugdíjemelés mértékét és az infláció különbségét kiszámolni.

A nyugdíjemelés 1.6% lett, a várható infláció pedig ez előrejelzések szerint 2,4-2,6 százalék lehet, ami azt jelenti, hogy ez 0,8% – 1%-al tér el a nyugdíjemelés mértékétől vagyis, ekkor visszamenőleges emelésre számíthatnak a nyugdíjasok >>>

Számoljunk >>>

100 ezer forintos nyugdíj esetén >>> 0,8 %-os emeléssel 800 forint lesz a plusz pénzt havonta, 1%-os emeléssel 1000 forint, ami azt jelenti, hogy egész évre 9600 – 12 000 forint körüli összeget jelent!

Így most már a saját nyugdíja alapján Ön is könnyen kiszámolhatja, hogy mekkora összegre számíthat novemberben!

Írta : admin

 

ERŐS NYUGDÍJEMELÉS JÖHET! EGYETLEN NYUGDÍJAS SEM KAPNA 100 EZER FORINT ALATT!

ERŐS NYUGDÍJEMELÉS JÖHET! EGYETLEN NYUGDÍJAS SEM KAPNA 100 EZER FORINT ALATT!

Az elmúlt napokban több nyugdíjasoknak szóló ígértet is olvashattunk, kicsit úgy tűnik, hogy mindenki a nyugdíjasok kegyeire pályázik, ígérgetésekből már most sincs hiány, persze ez nem csoda ha jobban megnézzük a naptárunkat, ugyanis alig 1 év múlva itt vannak az országgyűlési választások és mindenki szeretne magának helyet biztosítani egy egy bársonyszékben! Ehhez pedig kiváló közönséget jelentenek a nyugdíjasok, ugyanis jelenleg 2 millió nyugdíjas él Magyarországon, az ő szavazataik nagyon sok dogot el tudnak dönteni, ezért mindnek igyekszik a kegyeikben járni! Az már tulajdonképpen szinte lényegtelen, hogy a rengeteg ígéret mögött nincs lehetőség a megvalósításra a legtöbb esetben, hiszen elképesztően agyament ötletekkel is találkozhattunk!

Foglaljuk kicsit össze, hogy eddig mit is ígérnek a nyugdíjasoknak a különféle “csoportosulások”

1. Havi 120-150 ezer forintos alapnyugdíj, szolgálati időtől függetlenül >> vagyis ez lenne a minimális nyugdíj Magyarországon, teljesen mindegy, hogy ki mennyit dolgozott életében. A fizetések ugyan sok esetben meg sem közelítik ezt az összeget, így ilyen ígérni szinte már vakmerőség!És a másik fontos kérdés, hogy ki is fogja ezeket a nyugdíjakat kitermelni?

2. Ingyenes temetés >> manapság igen komoly költséget jelent, alaphangon is 300-500 ezer forintos költség.

3. Ingyen gyógyszer a 65 felettieknek >>> 20 milliárd forintot jelentene a magyar költségvetésből minden évben és számos visszaélésre adna lehetőséget.

4.Legyen újra 13. havi nyugdíj >> Mikor volt utoljára?

5. Őrizzék meg a nyugdíjak reálértékét >> ennek érdekében egyösszegű nyugdíjkiegészítést ígérnek a nyugdíjasoknak novemberben.

6. 57 ezer forintra emelkedjen a nyugdíjminimum összege >> tény, hogy idén felül kell vizsgálni a nyugdíjminimum összegét és a kormánypártiak közül és többen hangsúlyozták az emelés szükségességét.

Írta : admin

 

FIGYELJE A POSTALÁDÁJÁT! FONTOS LEVELET KAP A HÉTEN!

A héten induló, ötödik nemzeti konzultáció egyik kérdése a nemzetközi civil szervezetekről szól – írta keddi számában a Magyar Idők.

A napilap információi szerint a nemzeti konzultáció hat kérdéséből az egyik a következő lesz: “Mára kiderült, hogy a Magyarországra tartó il****lis bevá****lókat az emb****empészek mellett bizonyos nemzetközi szervezetek is tör****telen tevékenységre ösztönzik. Ön szerint mit tegyen Magyarország?”

A két válaszlehetőség “az illegális bevándorlást segítő tevékenységeket – mint az emb****pészet és az i****gális bevá****lás népszerűsítése – büntetni kell”, illetve a “fogadjuk el, hogy létezhetnek olyan nemzetközi szervezetek, melyek következmények nélkül buzdíthatnak a magyar törvények kijátszására”.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap azt közölte: a nemzeti konzultációval a kormány ahhoz kéri a magyar emberek támogatását, hogy “meg tudjuk védeni határainkat és meggátoljuk a betelepítést”.

A hat kérdésből álló nemzeti konzultáció kérdőívei a hét második felétől érkeznek a postaládákba, és május 20-áig ingyenesen küldhetők vissza. A konzultáció végleges költsége a résztvevők számától függ, a legutóbbi, 2015-ös nemzeti konzultáció költsége egymilliárd forint volt – írta a lap.

Forrás : hirado.hu
WRITER

 

VESZÉLYES FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ MAGYARORSZÁGON! FELFÜGGESZTIK A FORGALMAZÁST, TÖBBÉ NEM LEHET KAPNI A PATIKÁKBAN!

VESZÉLYES FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ MAGYARORSZÁGON! FELFÜGGESZTIK A FORGALMAZÁST, TÖBBÉ NEM LEHET KAPNI A PATIKÁKBAN!

Egyetlen gyógyszert forgalmaznak Magyarországon abból a több mint háromszáz indiai generikus készítményből, amelyek uniós forgalmazási engedélyének felfüggesztését javasolta a Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – írja a hatóság honlapjára hivatkozva keddi számában a Népszava.

A cikk szerint az EMA arra a megállapításra jutott, hogy a szerek klinikai kipróbálását végző cég rosszul kezeli, értelmezi és dokumentálja a gyógyszerekkel kapcsolatos tesztek adatait, ám nincs bizonyíték arra, hogy a szerek ne váltanak ki az elvárt hatást, vagy kárt okoznának szedőiknek.

A megbízhatatlan klinikai teszttel gyártott gyógyszerek zömét Németországban, Angliában, Franciaországban, Finnországban, Észtországban, Belgiumban, Bulgáriában, Csehországban hozták forgalomba; a listán a Magyarországon kapható termékek közül egy vény nélküli, nem szteroidos fájdalom- és gyulladáscsökkentő tabletta szerepel, amelynek forgalmazását várhatóan felfüggesztik a lap szerint.

WRITER