42 EZER FORINTOS EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYUGDÍJASOKNAK >> ITT A LETÖLTHETŐ IGÉNYLŐLAP!

Szponzorált linkek

42 EZER FORINTOS EGYÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS NYUGDÍJASOKNAK >> ITT A LETÖLTHETŐ IGÉNYLŐLAP!

Egyszeri segély iránti kérelem

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, a 85.000 forintot, ha egyedül él. A kérelmet – a méltányossági nyugellátás emeléstől eltérően – évente lehet előterjeszteni. A segély legkisebb összege 15.000 forint, maximum pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a másfélszerese, azaz 42.750 forint. A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon a méltányossági nyugdíjemeléshez hasonlóképpen nyújtható be.

Egyszeri segély nyugdíjasoknak

Az egyszeri támogatás abban az esetben engedélyezhető, ha a nyugellátásban részesülő személy olyan élethelyzetbe kerül, ami a létfenntartását veszélyezteti (pl. katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, közeli hozzátartozó betegsége stb.). 125 ezer forint ámogatás

A havi jövedelme (beleértve a szociális törvény 4.§ (1) bekezdésében foglalt jövedelmet is):

ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, nem haladja meg a 75.000 forintot,
ha a kérelmező egyedül él, nem haladja meg a 80.000 forintot.

A kérelem elbírálásánál szintén figyelembe veszik a kérelmezővel közös háztartásban élő és jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát.

Szponzorált linkek

Kivételesen indokolt esetben olyan nyugdíjas részére is engedélyezhető az egyszeri támogatás, aki a fenti összeghatárt meghaladó jövedelemmel rendelkezik.

Nyugellátásban részesülőnek tekintendő

öregségi nyugdíjban,
özvegyi, szülői nyugdíjban,
árvaellátásban,
baleseti özvegyi, baleseti szülői nyugdíjban,
baleseti árvaellátásban,
rehabilitációs járadékban,
vagy mezőgazdasági szövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában részesül.

Az egyszeri támogatást kérelmezni lehet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és fel kell tüntetni azokat a körülményeket, amik megalapozzák a kérelmet. Az igény elbírálásához szükséges mellékelni a rendkívüli körülményeket alátámasztó igazolásokat, mint például . a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó dokumentumok, stb.

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál lehet benyújtani.

Évente csak egy alkalommal állapítható meg az egyszeri támogatás. Mivel a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem minősül nyugellátásnak, ezért nem kérelmezhetik a támogatást.

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K17 számú űrlap – egyszeri támogatás igényléséhez) nyújtható be, ami letölthető az ONYF honlapjáról vagy igényelhető a nyugdíjfolyósító szerv ügyfélszolgálatánál.

Az egyszeri támogatás összege:

– nem lehet kevesebb 15.000 forintnál, viszont nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (42.750 Ft). Ezen összeghatárt meghaladó egyszeri támogatás csak rendkívül indokolt esetben, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója engedélyezhet. Rendkívüli esetben akár 85.000 forintos támogatás is adható!

A támogatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utalja a nyugdíj folyósításával azonos módon.

Rendkívül indokolt esetben, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója engedélyezhet ezen az összegen felüli támogatást, így rendkívüli esetben akár 85.000 forintos támogatás is adható a rászorultnak, a támogatást a nyugdíj folyósításával azonos módon a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utalja.

Indokolt esetben az elbíráló szerv megvizsgálja, hogy megfelelnek-e a valóságnak a közölt adatok, ha szükséges, akkor hiánypótlásra szólítják fel a kérelmezőt. Előfordulhat, hogy a méltányossági körülményeket az elbíráló szerv helyszíni szemlével és a jegyzői nyilvántartásból való adatkéréssel vizsgálja. A jegyző átadhatja a szükséges adatokat a nyugdíjbiztosítási szervnek, a nyugdíjbiztosítási szervek pedig a jövedelemre vonatkozó adatokat kezelik.

Forrás

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.