Pénztámogatás nyugdíjasoknak, akár egyösszegben, akár havi rendszerességgel! Mutatajuk az igénylés feltételeit!

Szponzorált linkek

Átmeneti segély annak a személynek (családnak) nyújtható alkalmanként, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködik.

Régebben a támogatás még az átmeneti segély nevet viselte, ezért mi is megemlítjük, hiszen könnyen lehet, hogy sokan még ma is így ismerik a  lehetőséget! Az átmeneti segély ezen a  néven megszűnt, már nem így kell igényelni, bár a legtöbb helyen a  hivatalokban értik, hogy mit szeretnénk és segítőkészek is, de  sajnos ez nem mindenhol mondható el! Jelenleg ez a fajta pénztámogatás már települési támogatás néven érhető el és a feltételeket bizonyos kereket mentén mindenhol az önkormányzat saját maga szabja meg.

 

Milyen összegű a támogatás? Kik kaphatnak önkormányzati segélyt?

E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

Rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére kötelező a rendkívüli települési támogatás.

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő­testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Támogatás lakhatáshoz ­ ápoláshoz ­ gyógyszerkiadások fedezésére ­ hátralék rendezésére Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:

Szponzorált linkek

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszer­kiadások viseléséhez

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

 

 

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.