SOK PÉNZTŐL ESHET EL HA EZEKET NEM TUDJA! SAJNOS ELŐBB UTÓBB A LEGTÖBB NYUGDÍJAST ÉRINTI!

Szponzorált linkek

Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság ugyanúgy mint  a többi hozzátartozói nyugellátás az elhunyt jogszerző által megszerzett szolgálati idő alapján jön létre. Csak abban az esetben  kerül megállapításra  jogszerzés , ha az elhunyt nyugdíjasként halt meg, vagy rendelkezett az elhunyt az elhalálozási életkorára előírt szolgálati idővel. Csak a baleseti hozzátartozói nyugellátások állapíthatóak meg az elhunyt szolgálati idejére való tekintet nélkül.

Ki jogosult az özvegyi nyugdíjra?

Özvegyi nyugdíjra jogosult:

 • a házastárs,
 • a bejegyzett élettárs,
 • az élettárs, ha a meghatározott mértékű (tíz év, illetve közös gyermek esetén egy év) együttélési időt teljesítette,
 • és az elvált, vagy egy évnél hosszabb ideje külön élő házastárs,abban az esetben ha az elhunyttól tartásdíjban részesült, vagy arra való jogosultságát a bíróság már megállapította.-írja az ado.hu

Több özvegy esetében:

Előfordul olyan eset, hogy egyszerre több özvegy is jogosult özvegyi nyugdíjra az elhunyt után, olyan esetben például, ha volt élettársa, akivel a halált közvetlenül megelőző időben együtt élt a személy és  van az elvált házastárs, aki az elhunyttól házastársi tartásban részesült. Abban az esetben ha az özvegyi nyugdíjra egyidejűleg több személy  jogosult,akkor közöttük meg kell osztani az özvegyi nyugdíjat egyenlő arányban. Előfordulhat, hogy az özvegy sérelmezi az egyenlő arányú megosztást, ilyenkor kérheti az egyenlő arány megváltoztatását egy általános hatáskörű bíróság előtt.

Mikor számít az életkor az özvegyi nyugdíjra való jogosultsághoz?

Az özvegyi nyugdíj bármilyen rövid házasságnál megállapítható a házastársak esetében ha valamelyik  elhalálozik.

Szponzorált linkek

Kivételt jelent a szabály alól:

 • ha a nyugdíjkorhatár betöltését követően kötöttek házasságot,  ilyen esetben csak  legalább öt éve fennálló házasság után jár az özvegyi nyugdíj,
 • vagy abban az esetben, ha a házasságból, korábbi együttélésből közös gyermek született.

Házasság, válás, majd újra élettársi együttélés

Sokszor előfordul olyan eset, hogy a házastársak elválnak akár hosszú év  házasság után is, majd élettársi együttélésben folytatják további életüket:

 • ebben az esetben nem számítható be az özvegyi nyugdíjra jogosító élettársi együttélési időbe a korábbi házasságban történő együttélés még abban az esetben sem, ha  nem volt időbeli megszakítás a házasság felbontása és az élettársi együttélés kezdete között.

Különélés betegség miatt:

Abban az esetben ha a házasság fennáll, viszont a házastársak egy évnél hosszabb ideje külön élnek, a házastárs elhalálozásakor nem jár az özvegyi nyugdíj.

Jár az özvegyi nyugdíj, ha az egyik házastárs kórházban, vagy gondozó házban tartózkodik egészségi állapota miatt,és nem otthon ápolja a házastársa.

Ideiglenes özvegyi nyugdíj:

 • az özvegyi nyugdíj az elhunyt halálát követő egy éven át ideiglenes özvegyi nyugdíjként, ezt követően, özvegyi nyugdíjként folyósítható, ha az erre vonatkozó feltételek teljesülnek.

Két esetben egy évnél hosszabb ideig is jár az ideiglenes özvegyi nyugdíj.

 • a gyermek tizennyolc hónapos koráig jár az ellátás, ha tizennyolc hónaposnál fiatalabb gyermek maradt hátra
 • ha a gyermek beteg, vagy fogyatékos az ideiglenes nyugellátás a gyermek 3 éves koráig jár.

Özvegyi nyugdíj:

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj leteltét követően özvegyi nyugdíjra jogosult az özvegy a következő esetekben:

 • ha betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt,
 • vagy megváltozott munkaképességű,
 • vagy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosító fogyatékos
 • vagy legalább két egészséges gyermekről gondoskodik.

Az özvegyi nyugdíj csak addig folyósítható, amíg a jogosító feltételek fennállnak:

 • vagy az özvegy megváltozott munkaképességű az orvosszakértői vélemény szerint,
 • legalább egy árvaellátására jogosult, az árvák közül

Özvegyi nyugdíj későbbi időponttól

Özvegyi nyugdíjra jogosult az is, akinél az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike bekövetkezik:

 • a házastárs 1993. március 1. előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,
 • a házastárs 1993. február 2-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül.

 

Van olyan eset, hogy az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszűnik egy időre, majd a jogosító feltételek valamelyike megint bekövetkezik, ilyen lehet:

 • az özvegy ismét megváltozott munkaképességűvé válik,
 • vagy korábban árvaellátásra jogosult gyermek nevelése címén kapta az özvegyi nyugdíjat, amely megszűnt az árvaellátás megszűnése miatt, de később egy másik jogosító feltétel, a nyugdíjkorhatár betöltése bekövetkezett.

Az özvegyi nyugdíj akkor éled fel, ha az nem házasságkötés címén szűnt meg és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike bekövetkezik:

 • a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,
 • a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül.

Az özvegyi nyugdíj mértéke

 • az ideiglenes özvegyi nyugdíj 60%-a,annak a nyugellátásnak, amely az elhunytat megillette, vagy megillette volna.
 • az özvegyi nyugdíj 30%-a annak a nyugellátásnak, amely az elhunytat megillette, vagy megillette volna.
 • 60% mértékű továbbra is az özvegyi nyugdíj annak az özvegynek, aki betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt,
 • 60% mértékű az özvegyi nyugdíj ha az özvegy megváltozott munkaképességű, viszont ellátásra nem szerzett jogot.

Forrás  : http://ado.hu/

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.