MUTATJUK KI IGÉNYELHETI IDÉN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJAT!

Szponzorált linkek

MUTATJUK KI IGÉNYELHETI IDÉN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJAT!

 

az az 1954. első felében született személy, aki addig megszerzi az előírt minimális szolgálati időt 2017. második felében igényelheti a nyugdíját. Az a hölgy pedig, aki jövőre teljesíti a kedvezményes nyugdíj feltételeit, egész évben igényelheti a nyugdíját .

Kik mehetnek 2017-ben  nyugdíjba?

Az előírt életkor betöltésével igényelhetik az öregségi nyugdíjukat 2017. július 1. és december 31. között:

 • az 1954. január 1. és június 30. között született személyek, akik 2017-ben töltik be a 63 év 183 napos nyugdíjkorhatárukat.
 • az 1954. második felében született személyek már csak 2018. első félévében töltik majd be a 63 év 183 napos nyugdíjkorhatárukat, így 2017-ben még nem, hanem csak 2018-ban igényelhetik a nyugdíjukat.

 

További feltétel  még az életkor betöltésén kívül, hogy rendelkezniük kell, legalább 20 év szolgálati idővel a teljes nyugdíjhoz, vagy abban az esetben,  ha nincs meg a 20 évük, akkor rendelkezniük kell  legalább 15 év szolgálati idővel a résznyugdíjhoz.

2017-ben az év során bármikor igényelheti az öregségi nyugdíjat az a hölgy, aki teljesíti a nők kedvezményes nyugdíjának , 2017-ben is változatlan feltételeit:

 • megszerzi a 40 évi jogosultsági időt és azon belül főszabályként a legalább 32 évi munkával szerzett szolgálati időt.

 

Közös feltétele mind a korbetöltött, mind a kedvezményes nyugdíjnak, hogy:

Szponzorált linkek
 • nem állhat semmilyen munkavégzésre irányuló (biztosítással járó) jogviszonyban, a nyugdíjigénylő azon a napon, amelytől a nyugdíját megállapítják,

 

Mit kell tennie annak, aki korbetöltött öregségi nyugdíjat szeretne  2017-ben igényelni?

 

Először is tisztáznia kell azt , hogy fennállnak-e az öregségi nyugdíj előfeltételei a korhatár betöltése napján (az 1954. első felében született személy esetében 2017. második felében kerül majd sor):

 • a korhatára betöltése mellett megszerezte-e a szükséges szolgálati időt,
 • illetve megszüntette-e a TB biztosítási jogviszonyát.

 

Hármas előfeltétel-rendszere van az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak:

 • a korhatár betöltése,

 

 • a megfelelő szolgálati idő megszerzése, valamint

 

 • a biztosítással járó jogviszony megszüntetése.

 

 

Teljes nyugdíj

Az  személy  jogosult az öregségi teljes nyugdíjra, aki betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és  legalább 20 év szolgálati időt szerzett , illetve nem áll biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön.

Főszabályként nem lehet kevesebb a teljes nyugdíj összege, mint a mindenkori nyugdíjminimum, azaz az öregségi nyugdíj minimális összege, ami nagyon sok éve változatlanul havi 28.500 Ft .

 Résznyugdíj

Az  a személy jogosult az öregségi résznyugdíjra, aki nem rendelkezik húsz év szolgálati idővel, de szerzett legalább tizenöt év szolgálati időt, és  a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte , valamint nem áll biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön. Alacsonyabb is lehet, mint a mindenkori nyugdíjminimum, a  résznyugdíj összege.

A harmadik előfeltétel a  korhatár betöltése és a szükséges szolgálati idő megszerzése mellett:

 • az igénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes vagy résznyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem állhat:

„- sem Magyarországon,

– sem – a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó személy esetében – EU/EGT-államban, ideértve Svájcot is

– sem – a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy (ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik) – a szerződő államban.”

Egyéni és társas vállalkozó esetében:

 • „a Tbj. 5. § (1) bekezdésének e) és g) pontja szerinti nincs szükség a biztosítással járó jogviszony megszüntetésére, mivel az érintett személyi kör biztosítási jogviszonya a nyugdíjazás időpontjától kezdődően – a törvény erejénél fogva – automatikusan átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá.”

 

Ez azt jelenti, hogy  kizárólag az egyéni és a társas vállalkozó nem köteles a vállalkozási tevékenységének a megszüntetésére, minden más esetben meg kell szüntetni a keresőtevékenységet (munkaviszonyt, közalkalmazotti viszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat). Ezért időben fel kell készülni a  munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony és egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyok megszüntetésére!

Mikor nyújtható be legkorábban a nyugdíjigény?

Attól a naptól állapítható meg az öregségi nyugdíj, amelytől teljesült valamennyi jogosultsági feltétel és  legkorábban e nap előtt egy hónappal lehet benyújtani  a nyugdíjigényt

Mit kell tenni már most annak, aki 2017-re nyugdíjat kíván igényelni?

Célszerű haladéktalanul elkezdeni annak, aki nem rendelkezik e tekintetben friss nyugdíjbiztosítási határozattal, a  nyugdíjbiztosítási adategyeztetést : ami a  megszerzett és elismert szolgálati idő, továbbá az 1988 óta elért, nyugdíjalapot képező keresetek tisztázását.

Az 1955-59 között született évjáratokkal hivatalból megkezdte az ONYF az adategyeztetés,  bármikor kérhetik az adategyeztetést  a korábban vagy később születettek. Az 1954-ben született személynek célszerű kérnie az adategyeztetést, ha ezt még eddig nem tette meg! Természetesen beadható majd a nyugdíjigény ilyen kérés hiányában is, de ha nem akkor kell az adategyeztetést elvégezni,  igencsak  meggyorsítja a nyugdíjmegállapítás folyamatát.

A saját kérésre történő nyugdíjbiztosítási adategyeztetés lehetséges módjai:

 • elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül.
 • hatósági bizonyítvány kérése révén, ezen a nyomtatványon lehet kérni  hatósági bizonyítványt: http://www.onyf.hu/m/pdf/nyomtatvany/Krelem%20-%20hatsgi%20bizonytvny%20kiadsra.pdf

Ha a személy  külföldön is szerzett szolgálati időt, abban az esetben ezen a nyomtatványon kell igényelni a hatósági bizonyítványt:

https://www.onyf.hu/m/2015/Nyilvantartas/hatsgi%20bizonytvny%20nemzetkzi%202015.pdf

A szabályok a jelen állapot szerint 2017-ben is változatlanok lesznek :a  nyugdíj előfeltételeiről, az adategyeztetésről, a szolgálati idő igazolásáról, a nyugdíjigény benyújtásáról szóló összes szükséges információt a szükséges nyomtatványok elérhetőségével együtt: https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/az-oregsegi-nyugdij-megallapitasarol-2015-ben

 A  nyugdíjkorhatár közeledtével a teendők időrendben összefoglalva a következők:

 • nyugdíjbiztosítási adategyeztetés célszerű megtenni legalább fél évvel a korhatár betöltése előtt,
 • ha külföldön szerzett jogviszonyról is szó lehet, akkor pedig még korábban,
 • a nyugdíj kezdőnapját megelőző napra a biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Érdemes elkezdeni az erre irányuló eljárást a felmondási/felmentési idők függvényében a korhatár betöltése előtt 6-8 hónappal, abban az esetben,  ha számíthatunk arra, hogy a munkáltatónk hajlandó lesz munkáltatói felmondással/felmentéssel, vagy ezek hiányában legalább közös megegyezéssel megszüntetni a jogviszonyunkat,
 • 1 hónappal a korhatár betöltésének napja előtt a nyugdíjigény benyújtása .

 

 

 

A cikk a a https://www.nyugdijguru.hu cikke alapján készült.

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.