NYUFIG >> NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA NYUGDÍJASOKNAK ÉS NYUGDÍJ ELŐTT ÁLLÓKNAK!

Hirdetés:

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) országos hatáskörű szerv.

Feladatai közé tartoznak a nyugellátások, és az egyéb – hatáskörébe utalt – ellátások folyósítása,

meghatározott körben igényelbírálási tevékenység, továbbá minden, a folyósítást befolyásoló

intézkedés végrehajtása.

 

FOLYÓSÍTÁSI FELADATOK

A kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai, valamint az egyéb megállapító szervek

határozatai és végzései alapján 2012. január 1-jétől a NYUFIG az alábbi ellátásokat utalja:

 • öregségi nyugdíj (ide értve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők öregségi nyugdíját),
 • hozzátartozói ellátások (özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás),
 • baleseti hozzátartozói nyugellátások (özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás),
 • korhatár előtti ellátások,
 • szolgálati járandóság,
 • mezőgazdasági és szakszövetkezeti tagok járadéka,
 • özvegyi járadék,
 • rokkantsági ellátás,
 • rehabilitációs ellátás,
 • rehabilitációs járadék (kivételes rehabilitációs járadék),
 • rokkantsági járadék,
 • baleseti járadék,
 • kártérítési járadék,
 • bányászok egészségkárosodási járadéka,
 • mecseki bányászok kereset-kiegészítése,
 • szénjárandóság,
 • átmeneti bányászjáradék,
 • balettművészeti életjáradék,
 • Kiváló és Érdemes Művészi Járadék, Népművészet Mestere Járadék,
 • Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított ellátás,
 • tudományos fokozat utáni pótlék,
 • legfőbb közjogi méltóságokat megillető juttatás,
 • szépkorú személyek jubileumi juttatása,
 • kivételes nyugellátás,
 • egyszeri segély,
 • nyugdíjsegély (az 52/2011. (III.31.) Korm. rendelet alapján),
 • egyezményeken, illetve koordinációs (uniós) rendeleteken alapuló ellátások,
 • 1991. évi XII. törvény szerinti ellátás,
 • hadigondozotti ellátások (pl.: nevelési pótlék, ápolási díj, temetési segély),
 • nemzeti gondozotti ellátás,
 • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,
 • a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által megállapított termőföld utáni életjáradék,
 • életjáradékok (pl.: kárpótlási jegy helyett, és vagyoni életjáradék),
 • egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek juttatása,
 • politikai rehabilitáció címén adott nyugdíjemelés,
 • lakbér hozzájárulás, szociális támogatás,
 • hozzátartozó utáni növelés,
 • cukorbetegeket megillető támogatás,
 • 1998. január 1-jét megelőzően megállapított házastársi pótlék, házastársi jövedelem pótlék.

(Aki 2011. december 31-én és azt követően ellátásra jogosult és a 2012. január 1-jétől hatályba lépett

jogszabályváltozás értelmében ellátásának elnevezése megváltozott, személyre szóló értesítésben

kapott tájékoztatást).

 

IGÉNYELBÍRÁLÁSI FELADATOK

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítási feladatai mellett – jogszabályban meghatározott esetekben – igényelbírálási tevékenységet is ellát.

Azokban az esetekben, ahol a jogosultság 2011. 12. 31-ét követő időponttól állapítható meg, a NYUFIG jár el első fokon a hozzátartozói nyugellátások megállapításával kapcsolatos hatósági

ügyekben,

 • ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesült, vagy
 • ha az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került.

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a jogosultság 2012. 01. 01-jét megelőzően állapítható meg, NYUFIG jár el első fokon a hozzátartozói nyugellátások megállapításával kapcsolatos hatósági

ügyekben

 • ha az elhunyt jogszerző öregségi, rokkantsági, vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban
 • (illetve mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékban) részesült, vagy
 • ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került.

 

2012. 05. 01-jétől a NYUFIG hoz döntést alábbi ügyekben is (1081 Budapest, Fiumei út 19/A)

Hirdetés:
 • koordinációs rendeletekből eredő újbóli megállapítás, továbbá a
 • kétoldalú szociálpolitikai,
 • szociális biztonsági egyezmény,
 • európai közösségi jog hatálya alá tartozó, valamint a külföldön élő és tartózkodó személyek:
 • öregségi, hozzátartozói nyugellátás,
 • baleseti járadék,
 • korhatár előtti ellátás,
 • rokkantsági és rehabilitációs ellátás,
 • szolgálati idő elismerés
 • TNY 22/A§ szerinti növelés

iránti igények,

 • fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóság és hozzátartozói ellátás
 • utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony esetén a balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék és rokkantsági / rehabilitációs ellátás

iránti kérelmek.

EGYÉB ESETBEN, AZ IGÉNYT IGAZGATÓSÁGUNK VÉGZÉSSEL ÁTADJA AZ IGÉNYELBÍRÁLÁSRA ILLETÉKES SZERVNEK.

EGYÉB IGÉNYELBÍRÁLÁSI TEVÉKENYSÉGEK:

 • Nemzeti helytállásért pótlék saját és hozzátartozói jogon,
 • egyes tartós időtartamú szabadságkorlátozást elszenvedettek részére – a 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján – járó juttatás iránt benyújtott igény elbírálása,
 • a politikai rehabilitáció hozzátartozói jogcímen történő megállapítása (ez utóbbi hivatalból
 • történik, tehát az ellátás folyósításához nem szükséges igénybejelentőt kitölteni).

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

 • az ágazat nyilvántartási – adatszolgáltatási, stratégiai feladatait látja el,
 • a nyugellátások és egyéb ellátások emelése a vonatkozó jogszabályok alapján,
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogi képviseletének ellátása,
 • kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése, nem az előírt módon történő teljesítése esetén, mulasztási bírság határozattal történő kiszabása,
 • érvényesíti a nemzetközi és a hivatásos vagy volt hivatásos állományú személyek nyugellátás megállapításával kapcsolatos megtérítési igényeket,
 • méltányossági döntés meghozatala követelés elengedésével, fizetési könnyítés engedélyezésével összefüggésben,
 • megállapítja a fegyveres szervek (Magyar Honvédség, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) hivatásos állományú tagjainak öregségi, hozzátartozói nyugellátásait, valamint a korhatár előtti ellátásokat (mely esetben megszüntetésről is döntést hoz).
 • az ellátottak folyósításhoz, és azonosításhoz szükséges adatainak nyilvántartása, kezelése, valamint az ezekben bekövetkezett változások átvezetése,
 • egyszeri segély utalása országos illetékességgel,
 • az ellátás mértékét és jogosultságát érintő változás végrehajtása,
 • a jogszerző halála esetén a fel nem vett ellátás utalása az arra jogosult részére,
 • hazai és külföldi ügyfelek és érdeklődő személyek tájékoztatása,
 • magyarországi és külföldi illetőségű szervek részére adatszolgáltatás és jogsegély nyújtás,
 • reklamáció, panaszbeadvány intézése,
 • házipénztári kifizetés (1139 Budapest, Váci út 73.)
 • ellátottak utazási utalvány kiküldése, kiadása,
 • ügyfélszolgálati tevékenység,
 • hatáskörébe nem tartozó kérelem továbbítása az illetékes szervhez,
 • külön jogszabályban meghatározott speciális feladatok ellátása,
 • jogosultságot befolyásoló igazolások meghatározott időközönkénti beszerzése (belföldről és külföldről egyaránt),
 • ellátásból történő levonás teljesítés:
 • adóelőleg: adóköteles ellátás folyósítása esetén,
 • nyugdíjjárulék: rehabilitációs járadékból, rehabilitációs ellátásból,
 • magánnyugdíjpénztári tag tagdíjának levonása,
 • a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal szemben fennálló tartozás alapján,
 • egyéb szervek, személyek részére (pl.: bírósági ítélet, letiltó végzés).

 

Tájékoztatás évente a folyósított összegekről és az esetleges emelés mértékéről

Minden év januárjában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság személyre szóló igazolást küld az előző évben folyósított ellátás teljes összegéről. Ez a tájékoztató egyben tartalmazza az ellátás tárgyévi, emeléssel növelt összegét, valamint azt, hogy – esetlegesen – havonta milyen összegű levonás terheli.

Azok részére, akiknek adóköteles ellátás kerül folyósításra, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság január hó végéig a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges, külön igazolást küld.

A rehabilitációs járadékban és rehabilitációs ellátásban részesülők számára a levont nyugdíjjárulékról,illetve magánnyugdíj pénztári tagdíjról igazolás kerül kiküldésre.

Forrás : onyf.hu

Hirdetés:

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.