HA 1960 ÉS 1964 KÖZÖTT SZÜLETETT, AKKOR FIGYELJE A POSTÁST, MERT NAGYON FONTOS LEVELET FOG KAPNI! LESZ VELE DOLGA BŐVEN, MINÉL ELŐBB BONTSA FEL! RÉSZLETEK ITT >>>

Hirdetés:

Minden középkorú levelet fog kapni az ONYF-től, vegye komolyan, foglalkozzon vele, mert a nyugdíjának összege múlik rajta!

Adategyeztetés – csinálja meg becsületesen, sok pénzt jelenthet!

Adategyeztetés a nyugdíjbiztosítóval

A hivatalbóli eljárás elsőként az 1955-59. között született személyeket érintette, 2017. január 1-vel kezdődött az 1960-64. között születettek vonatkozásában az adat-egyeztetési eljárás elindítása.2017-ben és 2018-ban ők fognak sorra kerülni, utána 2019-től ez újabb 5 éves korcsoport következik, 1965 – 1969 -ig születettek!

Ezt követően két évenként kerül sor a következő ötéves korcsoportok adategyeztetési eljárására.
Hogyan zajlik az egyeztetés és mire jó?
Az egyeztetési eljárás során első lépésben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott adatokról:
– biztosításban töltött időszakok,
– egyéb szolgálati idő,
– hölgy esetén a nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági időt,
– a foglalkoztató adatai,
– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó a nyugdíjbiztosítási szerv által nyilvántartott nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont és befizetett nyugdíjjárulék összege
– olyan szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.
Az egyeztetésnél az érintett személy abban az esetben, ha úgy észleli, hogy hiányoznak adatok, akkor arról észrevételt tehet. Ilyen esetben az eltérés okait megvizsgálja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, a vizsgálat során nyilatkozattételre hívhatja fel az érintett személyt.

Hirdetés:

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv adatot kérhet a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, valamint az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől. Helyszíni szemlét is tarthat, lefolytathat egyéb bizonyítási eljárást. Az állami adóhatóságnál még adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan.

Ezen a módon lesz biztosítható, hogy valamennyi egyeztetett adatot tartalmazza a társadalombiztosítási nyilvántartásból igazolt időszakok kimutatása, így majd nem kell rohangálnia a nyugdíjba vonuló személynek később , hogy beszerezze az igazolásokat. Időben és maga a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jár utána a hiányzó adatoknak.

Határozat kibocsátásával zárul az adategyeztetési eljárás, a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül megfellebbezhető a határozat.

Abban az esetben , ha az érintett személy az abban foglaltakkal nem ért egyet, bíróság általi felülvizsgálat iránti keresettel lehet élni a másodfokú határozattal szemben mint további jogorvoslati lehetőség.
Nagyon gyakran előfordul, hogy olyan személyek is kérnek adategyeztetési eljárást akiket például nem érint a hivatalból indított adategyeztetési eljárás. Ezeknek a személyeknek lehetőségük van kérelmet benyújtani adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt, vagy hatósági bizonyítvány kiadása iránt.

Forrás: http://ado.hu/

Hirdetés:

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.