IDŐSEK, NYUGÍJASOK FIGYELEM! VÁLTOZÁS LÉPETT ÉLETBE AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNÁL! SOKKAL TÖBBEN IGÉNYELHETI, MINT EDDIG ÉS AZ ÖSSZEGEK IS EMELKEDTEK! MUTATJUK A PONTOS SZÁMOKAT >>>>

Hirdetés:

IDŐSEK, NYUGÍJASOK FIGYELEM! VÁLTOZÁS LÉPETT ÉLETBE AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNÁL!

AZ időskorúak járadéknak igényli jövedelemhatára 5%-al emelkedett 2018. január 1-től!

2018. ÉVTŐL AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK HAVI ÖSSZEGEI A NYUGDÍJEMELÉSSEL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN EMELKEDNEK, azaz 3%-al!

VÁLTOZTAK A JÖVEDELEMHATÁROK ->>> ekkora jövedelemtől igényelhető :

a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 24.955 Ft,

b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 29.355 Ft,

c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 39.630 Ft.

JOGOSULT RÁ AZ A REÁ IRÁNYADÓ NYUGDÍJKORHATÁRT BETÖLTÖTT SZEMÉLY, AKI MEGÉLHETÉSI JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZIK.

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK (2018. évben 28.500 Ft):

a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 85 %-a, ( jelenleg: 24.955 Ft)
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 100%-a, (jelenleg: 29.355 Ft)
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 135 %-a, (jelenleg: 39.630 Ft).

JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE AHAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

FONTOS! 2018. ÉVTŐL AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁNAK HAVI ÖSSZEGEI A NYUGDÍJEMELÉSSEL MEGEGYEZŐ ARÁNYBAN EMELKEDNEK.

Az időskorúak járadékában részesülő a járadék folyósításának időtartama alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

Annak akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát a jegyző a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel szüntette meg, a megszüntetéséről hozott határozatot a jegyző, annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul megküldi az illetékes járási hivatalnak. A járási hivatal a határozat megérkezését követő öt napon belül, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap.

Hirdetés:

z igény benyújtásának helye:

A kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani.

Az igény benyújtásának formája:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, amely az igénylés helyén szerezhető be. Mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.

Felülvizsgálat:

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.

Folyósítás:

A megállapított időskorúak járadékát utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. Ha az időskorúak járadékára jogosult személy lakóhelye az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változást 15 napon belül be kell jelenteni. A változás hónapjára járó ellátást a korábban folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az új lakóhelyen az ellátást kérelmezni kell. Ha az időskorúak járadékára való jogosultság az új lakcímen is változatlanul fennáll az új lakcím szerint illetékes járási hivatal az időskorúak járadékát a lakcímváltozást követő hónap első napjától folyósítja, feltéve, hogy az ellátás iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják. (így az ellátás folyósításában a folytonosság megmarad!) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, akkor az időskorúak járadékának összegét a változás időpontjától számított 90 napon belül felül kell vizsgálni. Ha az ellátás összege a felülvizsgálat eredményeként a) emelkedett, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontjára visszamenőlegesen, b) csökkent, akkor az új összeget az öregségi nyugdíj legkisebb összege emelkedésének időpontját követő harmadik hónap első napjától kell folyósítani.

WRITER

Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu

Hirdetés:

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.