1960 UTÁN SZÜLETETTEK FIGYELEM! FONTOS TEENDŐJE LESZ! NAGYON FONTOS LEVELET KAP HMAAROSAN, BONTSA FEL, MINÉL ELŐBBÉS KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT! MINDEN ÁLLAMPOLGÁRNAK KÖTELEZŐ! TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ITT >>>

Hirdetés:

Továbbfolytatódik 2018-ban is a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási idő, járulékfizetési adatok és jogosultsági időszakok érintett személlyel történő egyeztetésére irányuló eljárás.

A nyugdíjbiztosítótól egyre többen kapják meg az adataikat tartalmazó értesítést. Az eljárással kapcsolatos tudnivalókkal, teendőkkel összefüggésben nagyon sok kérdés merül fel !

Emlékeztetőül azért elmondjuk, , hogy jelenleg folyamatban van a hivatalból indult adategyeztetési eljárás, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 96/B-D §-ainak rendelkezései szerint.
A Tny. 96/C §-ban foglalt időbeli ütemezés szerint először az egyeztetés lefolytatása az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak számára történt.

2017. január 1-től ötéves korcsoportokkal folytatódott az egyeztetési eljárás, és két éves időtartam áll rendelkezésre egy-egy ötéves korcsoport kiértesítésére. Az 1960-64 között születettek adategyeztetési eljárása indult meg 2017-ben.
Nem vesznek részt a hivatalból indított eljárásban azok,
• akiknek határozattal már megállapították a szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően, vagy folyamatban van ilyen eljárásuk ,
• akik részére megállapítottak öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy más szolgálati idő alapján kiszámított ellátást, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,
• vagy akik részére megindították az egyeztetési eljárást már korábban, például kérelem alapján.
Akiket az adategyeztetési eljárás nem érint , az 1955. előtt született személyek vagy az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük az egyeztetett adataik ismeretére, bármilyen oknál fogva, azok kérelmet nyújthatnak be az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A Tny. 96/B § (2) bekezdése szerint kizárólag elektronikus úton nyújtható be a kérelem.
Akár kérelemre, akár hivatalból indult, a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv az adategyeztetési eljárás során határozatban rögzíti az egyeztetett szolgálati időt, a nők negyven év kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időt, és a foglalkoztatói, valamint járulékfizetéssel kapcsolatos adatokat.

Lehetőség van kérelmezni hatósági bizonyítvány kiadását is ugyanezekről az időszakokról, adatokról.
A Tny. 96/E §-a szerint a biztosított, volt biztosított hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti :
• a megszerzett szolgálati idejéről,
• a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett szolgálati idejéről,
• és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól.

Hirdetés:

Meghatározott időtartamú mind a hivatal, mind az ügyfél számára az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje. Ahhoz a követelményhez alkalmazkodik az időtartam hossza, hogy teljes mértékben kerüljön rendezésre a nyugdíjjogosultságot eredményező szolgálati idő az eljárás során,és legyen kellő idő az adatok tanulmányozásához, valamint a szükséges dokumentumok beszerzéséhez.
A nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv részére, a biztosított, volt biztosított jelzi azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül.

A hatóság számára is hatvan nap az adategyeztetési eljárás ügyintézési ideje.
A nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv, az adategyeztetési eljárás megindításakor rendelkezik a társadalombiztosítási nyilvántartásba a foglalkoztatók által bejelentett biztosítási idő és nyugdíjjárulék köteles jövedelem adatokkal, mert ezeket az adatokat ebbe az adatbázisba kellett bejelenteni a jogszabályi előírás szerint.
Ekkor még nem szerepelnek a nyilvántartásban a szolgálati időnek minősülő egyéb, nem járulékfizetéssel szerzett időszakok, mert azokat csak az érintett személy ismeri,és ő rendelkezik az igazolásukhoz szükséges dokumentumokkal. A Tny. 4.§ (1) bekezdés h) pontja alapján nyugdíjjárulék-fizetéssel szerzett szolgálati idők mellett léteznek még nyugdíjjárulék-fizetés nélkül is elismerhető szolgálati idők is.

Ilyenek például:
– a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött idő,
– az 1998. január 1. előtt felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok ideje,
– és az anya 1968. január 1. előtt született gyermekére tekintettel kapott gyermekenként 365, tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén pedig 550 az érintett személy nyilatkozata, és igazolásai alapján naptári nap szolgálati ideje.
A nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv tudomására jutnak ezek a járulékfizetés nélkül szolgálati időnek minősülő időszakok, és ezt követően kerülnek majd nyilvántartásába.

Határozat kibocsátásával zárul az adategyeztetési eljárás akár hivatalból, akár kérelemre indul, de meg is fellebbezhető ez a határozat..
Abban az esetben, ha az adategyeztetési eljárás során tájékoztató jelleggel közölt külföldi szolgálati idejével nem ért egyet az érintett személy, akkor ezt a külföldi illetékes biztosító intézménnyel rendezheti, a magyar jogorvoslati út nem tud segítni ezen a problémán, mert nincs hozzá semmilyen jogi eszköze.

Azért is nagyon fontos és hasznos információk az adategyeztetési eljárásban közölt adatok, és különösen a nők 40 év jogosultsággal történő kedvezményes nyugellátására jogosító időszakok pontos közlése, mert egyre közelednek életkoruk folytán a „nők 40” kedvezményes nyugellátás lehetőségéhez, a soron lévő korosztály, az 1960-64 között születettek hölgy tagjai, ahol fontos tudni napra pontosan, hogy mikor éri el a 40 évet a szükséges jogosultsági idő, mert meg kell szüntetni a biztosítási jogviszonyt ehhez a nyugellátáshoz is.

Hirdetés:

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.