FIGYELEM – FONTOS! NYUGDÍJASOK, 65 ÉV FELETTIEK TÁJÉKOZÓDJATOK! >>CSAK ŐK UTAZHATNAK 2018. JANUÁR 1-TŐL NYUGDÍJAS BÉRLETTEL >>>

Hirdetés:

megelőző napig)

BEMUTATANDÓ IGAZOLÁS (Bérletigazolvány kiállításakor, érvényesítésekor)

A nyugdíjat, ellátást, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott ellátottak utazási utalványa és személyi igazolvány. A gyám és gyámolt személyek, valamint a gondnok és gondnokolt személyek életkortól függetlenül megosztva használhatják a GY, GYÁM és GO utazási utalványokat, így nyugdíjas-bérletigazolványt a gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy egyaránt kiválthat.

Megosztott használatnál az utalvány bemutatása mellett a gyámság vagy gondnokság fennállását, valamint a személyazonosságot kell igazolni. 

KEDVEZMÉNYEZETTEK (65. életévük betöltését megelőző napig) >>>>>

Saját jogú nyugellátásban részesülő és az azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f. pontja alapján).

Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban,
szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi
járadékban) részesülő személy

Az a személy, aki 2011. december 31-éig 57. életévét betöltötte
és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban
(a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII.
törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátásban) részesült.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december
31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult
Rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján
30%-os vagy kisebb mértékű

Hirdetés:

Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011.
december 31-éig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én
III. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011.
december 31-éig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én
rendszeres szociális járadékra volt jogosult.

Rokkantsági járadékban részesülő személy (ha RENDELKEZIK
ellátottak utazási utalványával)

Nemzeti gondozási díjban, illetve nemzeti helytállási pótlékban
részesülő személy.

Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül
nyugellátásban.

Nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy

Gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy
Az előzőekben felsoroltak házastársa (élettársa) – a gyám
és gyámolt személyt, valamint a gondnok és gondnokolt személyt
kivéve –, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A nyugdíjas, ellátott, illetve rokkantsági járadékos előzőekben említett utalványának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával válthat ki nyugdíjas-bérletigazolványt. Igazolni az életkort (öregségi nyugdíjkorhatár betöltése), a házastársi vagy élettársi viszonyt (közös lakcím, vagy Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásából származó közjegyzői tanúsítvány alapján) kell.

Aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban) részesülő személy, ha munkaviszonyban nem áll Fővárosi kormányhivatal kerületi hivatala vagy megyei kormányhivatal járási hivatala által kiállított igazolás.

Rokkantsági járadékos (ha NEM RENDELKEZIK nyugdíjasok utazási
utalványával)

Hirdetés:

Leave a comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.