5 évente egyszer jár ez a közel 100 ezer forintos állami támogatás a nyugdíjasoknak! Mindenki megkapja, aki megfelel a feltételeknek! Az ország teljes területén jár, kötelező kifizetni annak, aki megfelel a feltételeknek! Itt vannak a legfontosabb tudnivalók >>

Hirdetés:

100 ezer forintos egyösszegű támogatás nyugdíjasoknak 5 évente egyszer! Az önkormányzat fizeti ki készpénzben, egyösszegben!Az ország teljes területén jár, kötelező kifizetni annak, aki megfelel a feltételeknek! Itt vannak a legfontosabb tudnivalók >>>>

100 EZER FORINTOS EGYSZERI AJÁNDÉKOT KAPNAK A NYUGDÍJASOK AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL!

Százezer forint önkormányzati ajándékot kapnak a nyugdíjasok

Ki jogosult a szépkorú személyek jubileumi juttatására?
A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra – legkorábban 2009. január 1-jétől – a 90., a 95., a 100, a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és a Korm. rendeletben meghatározott további személyek jogosultak. A juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz.

A köszöntés, valamint az okirat és juttatás nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen.

A jubileumi juttatás összege
– a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
– a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
– a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
– a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
– a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
– a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

Hirdetés:

Milyen módon juthatnak hozzá az érintett személyek a juttatáshoz?
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a BFKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be
– azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;
– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.

A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a BFKH által megküldött, a BFKH-nak visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.

A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a BFKH adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

Amennyiben a szépkorú személy a BFKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem kell visszafizetni, az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó rendelkezésében foglaltaknak megfelelően.

Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az adott évben tölti be a 90., 95., 100., 105., 110., 115. életévét.

Jogszabályok:
255/2008. (X. 21) Korm. rendelet

Forrás : onyf.hu

WRITER

Hirdetés:

Leave a comment