Nyugdíjelőleg 2018! – Így kaphat nyugdíjelőleget Ön is! – Mutatjuk mikor jogosult valaki nyugdíjelőlegre és milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy folyósítsák?

Hirdetés:

Nyugdíjelőleg – mikor jogosult valaki nyugdíjelőlegre és milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy folyósítsák?

Amit a nyugdíjelőlegről tudni kell
Nagyon sokszor hosszadalmas és nem egyszerű folyamat a nyugdíj megállapítása iránti eljárás, amelynek során a nyugdíjjogosultság megállapítása valamint a nyugdíj összegének kiszámítása is történik.

Ennek számos oka lehet, például leggyakrabban előfordul, hogy egy régebbi időszakra vonatkozó munkabér beszerzése nehézségekbe ütközhet , a nyugdíj összegének kiszámításához alapul szolgáló jövedelmek, keresetek összegyűjtése során. Ennek lehet oka, az akkori munkáltató megszűnése. az 1988. január 1-től a nyugdíj megállapítás napjáig elért keresetekből kell meghatározni a nyugdíj összegét.

Ide tartoznak azok a nyugdíjigények is, amelyeket, a január 1. és a tárgyévi valorizációs szorzószámok március végén történő megjelenése közötti időszakban adják be az érintett személyek, és nem számítható ki a nyugdíj végleges összege a valorizációs szorzószámok megjelenéséig .

Ha a nyugdíjjogosultság megállapítható, akkor nyugdíj előleg folyósítása történik ezekben az esetekben.
A nyugdíjelőlegre azért van feltétlenül szükség, mert egyik előfeltétele a biztosítási jogviszony hiánya az öregségi nyugdíj megállapításának , azaz előírás a keresőtevékenység (pl. munkaviszony) megszüntetése a nyugdíj megállapítás időpontjára, ezért ettől az időponttól a nyugellátás lenne a megélhetés forrása, így átmenetileg a nyugdíj előleg nyújt anyagi forrást.

Ha a nyugellátásra jogosultság kétséget kizáróan fennáll a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 73.§-a szerint, de a nyugellátás összege várhatóan nem határozható meg adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül, akkor az igénylő részére végzésben előleget kell megállapítani és folyósítani, a rendelkezésre álló adatok alapján. A folyósított előleget be kell számítani a nyugellátás összegébe a nyugellátás megállapításakor.

Nem csak azt tudja igazolni a nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, hanem módot ad az igénylő számára igen fontos kérdés rendezésére is.

Hirdetés:

Egyik ilyen fontos kérdés: az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé továbbítja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Másik fontos intézkedés : a nyugdíjigénylő, immár nyugdíj jogosult részére az Ellátottak utazási utalványának megküldése.

Mint ismeretes, évi 16 alkalommal 50 százalékos mértékű, 2 alkalommal 90 százalékos mértékű kedvezménnyel váltható menetjegy vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz, az Ellátottak utazási utalványa alapján a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet szerint . 90%-os magasabb kedvezmény is igénybe vehető két 50 százalékos kedvezmény összevonásával .
Ha például a meghatározott számú kedvezményes utazásra jogosító utalvány,( amelyet elsősorban hosszabb utazásokhoz célszerű igénybe venni), nem is lenne nagyon sürgős, de rövid távú közlekedésnél egyáltalán nem mindegy, hogy mikortól lehet nyugdíjas bérletet váltani.

Budapesti viszonylatba, a Budapesti Közlekedési Központ honlapján látható tájékoztató szerint a nyugdíjas bérlet igazolvány , kizárólag az Ellátottak utazási utalványa alapján, mint a nyugdíjjogosultságot igazoló dokumentum alapján váltható ki. Erre nem alkalmas más, a nyugdíjjal kapcsolatos irat, mint pl. nyugdíj megállapító határozat, a nyugdíj összegéről szóló igazolás sem. Az utalvány megküldésre kerül az érintett jogosult számára a nyugdíj előleg megállapításáról szóló végzés kiadásával együtt , ezért kiváltható ettől az időponttól a helyi kedvezményes közlekedési bérlet is.

Megkezdődik a nyugdíjelőleg folyósítása is, a nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés szerint, és kiadásra kerül a folyósítási törzsszám is. A nyugdíj szempontjából rendkívül fontos a folyósítási törzsszám azonosító.
Amint a nyugdíj összegének végleges kiszámításához valamennyi adat rendelkezésre áll, azonnal kiadásra kerül az erről szóló határozat .

Forrás : http://ado.hu

Hirdetés:

Leave a comment