Figyelem!!! 25%-al emeltetheti meg  a nyugdíját ha kevés pénzből él, kisnyugdíjas! Igényelje minél előbb, mert akár már márciusban megkaphatja az emelt összegű nyugdíjat! Itt vannak a  legfontosabb tudnivalók >>>

Hirdetés:

 

Figyelem!!! 25%-al emeltetheti meg  a nyugdíját ha kevés pénzből él, kisnyugdíjas! Igényelje minél előbb, mert akár már márciusban megkaphatja az emelt összegű nyugdíjat! Itt vannak a  legfontosabb tudnivalók >>>

FIGYELEM! KEVÉS A NYUGDÍJA? ÍGY EMELTETHETI MEG A NYUGDÍJÁT, AKÁR 25%-AL! – IGÉNYELJE MINÉL ELŐBB, HOGY MÁR FEBRUÁRTÓL MEGKAPJA!

Kivételes, méltányossági nyugdíjemelés

Kizárólag olyan személy kérheti a kivételes, méltányossági nyugdíjemelést, aki nyugellátásban részesül.

Nem minden nyugellátásban részsülő személynek engedélyezhető a méltányossági nyugdíjemelés, a következő esetekben van erre lehetőség:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy igényelheti
 • az árva
 • a megváltozott munkaképességű özvegy
 • rehabilitációs ellátásban részesülő személy
 • az az özvegy, aki fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel
 • az az özvegy, aki legalább 2 árva gyermek ellátásáról gondoskodik

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 forintot.

Nem adható méltányossági nyugdíjemelés annak a személynek:

 • szabadságvesztés büntetését tölti vagy előzetes letartóztatásban van
 • javítóintézetben van
 • valamilyen szociális intézetben van elhelyezve.

Az elbírálás szempontjai:

Előnyben kell részesíteni a méltányossági nyugdíjemelésnél:

Hirdetés:
 • a férfiaknál azt az igénylőt akinek a szolgálati ideje meghaladja a 35 évet
 • a nőknél azt az igénylőt, akinek a szolgálati ideje meghaladja a 30 évet
 • 70 évesnél idősebb személyt
 • ,II.,rokkantsági csoporthoz tartozó igénylőt
 • az olyan igénylőt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás emelésben.

 

Az emelés összege nem lehet több, mint az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a, viszont nem lehet kevesebb a 10%-nál sem.

Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés úgymond beolvad  a nyugellátás összegébe, ennek köszönhetően a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során egy tekintet alá esik a nyugellátással. Az ily módon megnövelt összegből kell meghatározni a  nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is.

Az igény iráni kérelem, a  Kérelem-Adatlap nyomtatványon , a K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.

A nyomtatvány beszerezhető a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélosztályán vagy letölthető az ONYF honlapjáról-

A nyomtatványt pontosan kell  kitölteni és aláírva kell benyújtani,mert felszólíthatja az elbíráló szerv hiánypótlásra és ellenőrizheti az adatok valódiságát. Ha valaki  hozzátartozói nyugellátást igényel, akkor az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, más esetben  ,  az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához vagy a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell benyújtani.

Kiemelt figyelmet fordítanak a kérelem elbírálása során azokra a körülményekre, amelyek veszélyeztetik vagy hátrányosan befolyásolják a kérelmező megélhetését: ilyen lehet egy tartós betegség, házastárs halála, tartásra képes és tartásra köteles hozzátartozónak a hiánya.

A méltányosság jogkörében az elbíráló szerv által hozott döntés ellen nincs jogorvoslat, az igénylő nem élhet a fellebbezés lehetőségével.

Erről rendelkeznek: 1997. évi LXXXI. törvény valamint a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet.

 

Hirdetés:

Leave a comment