NYUGDÍJASOK FIGYELEM! MÁTÓL ÉLHETNEK EZZEL A LEHETŐSÉGGEL A NYUGDÍJASOK!

Gyógyfürdős szállókban pihenhetnek a nyugdíjasok

Az Erzsébet-programban a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek kiírt szociális üdülési pályázatok nyertesei mától foglalhatják le pihenésüket 2017 első negyedévére. A szállásfoglalás első üteme március 31-ig tart, és mintegy húsz szálláshely választható a www.erzsebetprogram.hu honlapon.

 

Az Erzsébet-program nyugdíjasoknak és fogyatékossággal élőknek szóló pályázatainak nyertesei a mai naptól foglalhatnak szállást. Először azok, akik még az első negyedévben fel is szeretnék használni az elnyert, egyszeri üdülési támogatást Balfon, Berekfürdőn, Budapesten, Bükfürdőn, Egerben, Galyatetőn, Gyulán, Hajdúszoboszlón, Hévízen, Lentiben, Tapolcán vagy Zalakaroson, négy vagy öt napos pihenésre. A szállások többsége termál illetve gyógyfürdővel rendelkezik, vagy ilyenhez kapcsolódó szolgáltatást nyújt. A foglalás következő szakasza 2017. március 1. ­– április 30. között lesz, amikor 2017 hátralévő részére foglalhatnak a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők. A foglalási felület jelenleg kizárólag számukra aktív, a nagycsaládosoknak és a fogyatékos gyereket nevelő nyerteseknek később nyílik meg. Szállást foglalni kizárólag elektronikusan a www.erzsebetprogram.hu honlapon lehet, ahol a szálláshelyekről minden információ megtalálható. Az Erzsébet-program telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot, valamint személyes ügyintézési lehetőséget is biztosít a nyerteseknek.

 

ÖREGEK A MAGYAR GAZDÁK – NAGY RÉSZÜK MÁR NYUGDÍJAS KORÚ >> 12 MILLIÓ FORINTOS PÁLYÁZAT JÖN!

ÖREGEK A MAGYAR GAZDÁK – NAGY RÉSZÜK MÁR NYUGDÍJAS KORÚ >> 12 MILLIÓ FORINTOS PÁLYÁZAT JÖN!

Öregek a magyar gazdák, ezért 12 millió forintra pályázhatnak a 40 alattiak

A kormány a 2020-ig tartó uniós időszakban külön alprogrammal támogatja a 18 és 40 év közötti gazdálkodókat. A most megjelent felhívás 37,75 milliárd forintos keretére március elsejétől pályázhatnak az érdeklődők. Egy-egy fiatal gazda 40 ezer eurónak – kb. 12 millió forintnak – megfelelő uniós forrást nyerhet el. A megítélt összeget ötéves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg – írja a Magyar Idők.

Kiírták a fiatal gazdálkodók indulását támogató pályázatot. A 40 év alatti, pályakezdő termelők gazdaságalapítására fordítható keretösszeg megközelíti a 38 milliárd forintot. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a felhívás az agrárium generációváltását, valamint a vidék népességmegtartó erejének növelését szolgálja. Ismert ugyanis, hogy az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, a gazdatársadalom öregszik.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fia­talabbak körében az uniós átlagnak csak a felét éri el hazánkban. A fiatal, pályakezdő mezőgazdasági termelők támogatása tehát elsődleges fontosságú az agrárium jövője szempontjából – írja a Magyar Idők.

Magyar Idők

Forrás : hrportal.hu
 

ROKKANT NYUGDÍJ UTÁN ÖREGSÉGI ELLÁTÁS! ÍGY KÉRVÉNYEZHETI AZ ELLÁTÁST!

ROKKANTNYUGDÍJ UTÁN ÖREGSÉGI ELLÁTÁS!

Testvérem 1952.12.30-án született, jelenleg is rokkantnyugdíjas, a 40 év munkaviszonya nincs meg. Jár-e neki év szerint a rendes nyugdíj, kérni kell írásban? Másik probléma, hogy betegsége miatt kórházban van, ha én, mint testvér meghatalmazást csinált velem, intézhetem-e az ő ügyeit? Jár-e visszamenőleg a különbözeti nyugdíj?-írja a http://www.hrportal.hu

A rokkantsági ellátás folyósítását nem kell megszüntetni, ha valaki betöltötte a nyugdíjkorhatárát és még nem igényelte a nyugdíját. A nyugdíj megállapítása napjától azonban a rokkantsági ellátás megszűnik.

A testvére – ha 2011. decemberi 31-én rokkantsági nyugdíjas volt – kérheti, hogy a jelenlegi rokkantsági ellátását változatlan összegben öregségi nyugdíjként folyósítsák tovább. Ezt ezen a nyomtatványon teheti meg.

Emellett kérheti a nyugdíját az általános szabályok szerint. Ezt ezen a nyomtatványon teheti meg.

Mindkét esetben feltétel, hogy legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen (az ún. résznyugdíjhoz) vagy legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezzen (a teljes nyugdíjhoz).

Az igényt személyesen a kormányhivatalban (kerületi, járási hivatalban) lehet benyújtani, de beküldhető postai úton is, illetve ha van a testvérének ügyfélkapus hozzáférése, akkor elektronikus úton is beadható az igény.

Minderről a testvérét a nyugdíjkorhatára – 62 év 183 nap – betöltését két hónappal megelőzően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak írásban tájékoztatnia kellett.

További részletek az erről írt összefoglalómban.

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy a testvére már ezt az időpontot megelőzően is jogosult lett volna nyugellátásra. A visszamenőleges érvényesítés természetesen fel sem merül, ha a rokkantsági ellátás változatlan összegben történő folyósítását kéri öregségi nyugdíjként. Ha az általános szabályok szerint magasabb lenne a nyugdíja összege, mint a rokkantsági ellátása összege – a nyugdíjhatóság ezt is kiszámolja -, akkor a különbözetet lehet legfeljebb hat hónapra visszamenőleg igényelni.

Aki válaszol:

Nyugdíjszakértő – Dr. Farkas AndrásA budapesti ELTE jogi karán summa cum laude végzett jogász. Az elmúlt 22 évben több nagy biztosítótársaság és közvetítő cég felsővezetésének tagja, az élet- és nyugdíjbiztosítások szakértője. 2013 óta a Facebook NyugdíjGuruja több, mint 60 ezer követővel, 2015 óta a NyugdíjGuru News (www.nyugdijguru.hu) alapítója és szerzője.

Forrás : hrportal.hu

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK NYUGDÍJASOKNAK, IDŐSEKNEK!

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK NYUGDÍJASOKNAK, IDŐSEKNEK!

A szociálisan rászoruló emberek részére az állam, valamint az önkormányzatok különféle, ún. “személyes gondoskodást” nyújtó ellátásokat biztosítanak. Ezeknek az ellátásoknak egy részét a rászorulók saját otthonukban kaphatják meg (ezek az ún. szociális alapellátások), akiknek azonban a szociális helyzete, egészségi állapota, családi körülményei azt indokolják, lehetőségük van átmeneti időre vagy tartósan bentlakásos intézményi kereteken belül az ellátások igénybevételére (ezek az ún. szakosított ellátási formák). §

E helyütt a szociális alapszolgáltatásokról, valamint a leggyakrabban igénybe vett átmeneti ellátást nyújtó intézményről, az időskorúak gondozóházáról szólunk.

Az alapszolgáltatások keretében a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi,- vagy mentális állapotukból, illetőleg más okból származó problémáik megoldásában kapnak segítséget. §

A szociális alapszolgáltatások köre:

falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka,
nappali ellátás. §
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
A falugondnoki szolgáltatás 600 lakosnál kisebb, a tanyagondnoki szolgáltatás pedig olyan településen működik, ahol legalább 70, de legfeljebb 400 lakos él. A település önkormányzatának rendeletéből lehet megtudni azt, hogy konkrétan milyen szolgáltatásokat, és milyen formában lehet kérni a falu, illetve tanyagondnokoktól. Általánosságban elmondható, hogy fő feladatuk az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. (Pl. bevásárolnak, elviszik a postára a befizetendő csekket, kiváltják a gyógyszereket, segítenek eljutni az orvoshoz stb.). §

Étkeztetés
Azok, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszer meleg étkezést biztosítani, igénybe vehetik az önkormányzatok által megszervezett szociális étkeztetést.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a lakóhely szerinti települési önkormányzat rendeletben határozza meg, de e feltételek között nem szerepelhet a jövedelmi helyzet. §

Az étkeztetés történhet az önkormányzat által megjelölt helyen az étel kiszolgálásával és helyben fogyasztással, az ételnek az igénylő által történő elvitelével, vagy lakásra szállítással. Akinek egészségi állapota azt indokolja – a háziorvos javaslatára – diétás ételre is igényt tarthat. §

A szociális étkeztetésről külön ismertetőben bővebben is szólunk.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakásán, lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja. §

A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (Pl. takarítás, bevásárlás, ebédszállítás, az ellátást kérő fürdetése, ruháinak rendbetétele stb.) Szükség esetén a bentlakásos intézménybe való költözéshez is segítséget nyújtanak.

A napi gondozási szükségletet szakértő – az igénybe vevő vizsgálata alapján – határozza meg, mely nem haladhatja meg a napi 4 órát. §

Családsegítés
A településeken működő családsegítő központokhoz a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok fordulhatnak. Itt biztosítják számukra

a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokhoz való hozzájutást,
a tartós, ill. fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokatés szolgáltatásokat, valamint a nehéz helyzetben élő családtagokat segítő szolgáltatásokat,
a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését.
A szolgáltatás igénybevétele ingyenes. Azok számára, akik visszatérő problémával keresik fel a családsegítő központot kijelölnek egy családgondozót. Ezt követően – lehetőség szerint – mindig ugyanaz a családgondozó fogja a családdal a kapcsolatot tartani. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére a krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

az egyedül élő 65 év feletti személy,
az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
Ezzel a szolgáltatással lehetőség nyílik a krízishelyzetbe kerültek gyors megsegítésére, ugyanis a szolgáltatást igénybe vevő, a nála elhelyezett segélyhívó készülék segítségével jelezheti egy éjjel-nappal ügyeletet tartó diszpécserközpont felé, ha sürgős segítségre van szüksége. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozónak haladéktalanul, de legkésőbb 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében intézkedéseket tennie, illetve szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményeznie. §, §

Közösségi ellátások
A közösségi ellátásokat igénybe vevők korlátozott. Azokat ugyanis csak a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek vehetik igénybe. Ezek az emberek az ellátás keretében – egyebek között – lakókörnyezetükben kaphatnak segítséget önálló életvitelük fenntartásában, meglevő képességeik megtartásában, illetve fejlesztésében, a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén állapotuk folyamatos figyelemmel kísérésében.

Ezen túlmenően a szenvedélybetegek részére biztosítják a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, és a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. §.

Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatást szintén speciális ellátotti kör veheti igénybe. A szolgáltatás keretében a fogyatékos személyek kaphatnak segítséget egyrészt a lakásukon kívüli közszolgáltatások elérésében, másrészt a lakásukon belül, életvitelük önállóságának megőrzéséhez. (Pl. speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése, az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása stb.)

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy (súlyosan fogyatékos a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy). §

Utcai szociális munka
Az utcai szociális munka keretében az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetét, életkörülményeit kísérik figyelemmel a szociális munkások és szükség esetén intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a hajléktalanok különféle ellátásokhoz jussanak (pl. orvosi ellátás, szociális ellátás). §

Nappali ellátás
Az önkormányzatok olyan napközben igénybe vehető, látogatható intézményeket tartanak fenn, ahol a hajléktalan, illetve a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai és szenvedélybetegek, a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, igény szerint étkezésükre. §

Az intézményekben igénybe vehető szolgáltatás például:

igény szerinti meleg étel biztosítása;
szabadidős programok szervezése (például rendezvények szervezése, sajtótermékek, könyvek, társasjátékok, rádió, televízió, internet stb. biztosítása);
szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, illetve a szakellátás igénybevételének elősegítése;
hivatalos ügyek intézésének a segítése;
munkavégzés szervezésének a lehetősége;
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;
önszerveződő csoportok (például nyugdíjas egyesületek) működésének támogatása, szervezésének segítése .
Nyitva tartásukat a helyi igényeknek megfelelően kell megszervezni, de a legalább napi hat órát az intézményeknek biztosítaniuk kell az ellátások igénybevételére. §

Időskorúak gondozóháza
Az időskorúak gondozóháza átmeneti elhelyezést biztosító intézmény. § Az időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. §

Ezen intézmények csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 évi időtartamra biztosítanak teljes körű ellátást az arra rászorulóknak. § Az átmeneti elhelyezés azonban, különös méltánylást érdemlő esetben, az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Az idősek gondozóházában a teljes körű ellátás keretében

legalább napi háromszori étkezést;
szükség szerint ruházatot, illetve textíliát;
mentális gondozást;
meghatározott egészségügyi ellátásokat; valamint
lakhatást
biztosítanak.

A bentlakásos intézményekben – így az idősek gondozóházában is – a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt is biztosít. §

Az ellátást igénybe vevő részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket is térítésmentesen biztosítják. Ezen túlmenően azonban az egyéni gyógyszerigények költségét az ellátott személynek kell viselnie. §

Milyen módon lehet az ellátásokat igényelni?
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. §

A kérelmeket az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez való beérkezése napján nyilvántartásba veszik és a beérkezések sorrendjében döntenek az igénylők elhelyezéséről. §

Intézményi ellátás kezdete, megszűnése
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátás igénybevételére az intézményvezető – nem állami intézmény esetén az intézmény fenntartója vagy az általa megbízott személy – és az ellátásban résztvevő személy az ellátás megkezdésekor megállapodást köt

Kivéve:

népkonyhán történő étkeztetés esetén,
családsegítés esetén,
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás esetén,
utcai szociális munka esetén,
hajléktalanok nappali melegedője esetén,
hajléktalanok éjjeli menedékhelye esetén,
hajléktalanok átmeneti szállása esetén,
ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg. §

A megállapodásban többek között rögzítik

az igénybevevő természetes személyazonosító adatait;
az ellátás kezdetének időpontját és időtartamát, ami lehet határozott vagy határozatlan tartamú;
a szolgáltatások formáját, módját, körét; illetve
a személyi térítési díj megállapítását és fizetésére vonatkozó szabályokat (amennyiben az ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár);
az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat; valamint
amennyiben belépési hozzájárulást alkalmaznak, annak összegét, az azt megfizető személy megjelölését, a hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat. §
Az ellátás az alábbi esetekben szűnik meg:

ha az intézmény jogutód nélküli megszűnik;
ha a jogosult meghal;
a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, amikor az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. §
Az ellátás megszűnhet továbbá akkor is, ha a megállapodást felmondják.

A megállapodás felmondását az ellátott, illetve törvényes képviselője nem köteles indokolni. Az ellátás ilyen esetben a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

Bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátást nyújtó intézmény vezetője, illetve egyházi, vagy nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy akkor jogosult a megállapodás felmondására, ha a jogosult

másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy
további intézményi elhelyezése nem indokolt,
a házirendet súlyosan megsérti,
a térítési díjat az annak fizetésére kötelezett nem fizeti meg, ill. nem az előírásnak megfelelően fizeti.
A z alapszolgáltatás bármikor felmondható a megállapodásban meghatározott időpontra. Amennyiben a megállapodás erről nem rendelkezik, a felmontási idő 15 nap. A bentlakásos intézmény esetén a felmondási idő 3 hónap. §

Amennyiben az állami fenntartású intézmény vezetője általi felmondás jogszerűségét az ellátott, vagy törvényes képviselője, illetve a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó döntését pedig bíróságnál lehet megtámadni. Ugyancsak bírósághoz fordulhat a fenntartó is, ha úgy véli, hogy az ellátott felmondása jogellenes volt. Fontos tudni, hogy az ellátást változatlan feltételekkel biztosítani kell addíg, amíg az intézmény fenntartója, illetve a bíróság nem dönt (ez utóbbinál a döntés jogerőre emelkedéséig kell az ellátást biztosítani). §

Mennyi térítési díjat kell fizetni?
Főszabály szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Az intézmény fenntartójának ingyenes ellátásban kell részesítenie azt az ellátottat,

aki jövedelemmel nem rendelkezik,
és bentlakásos ellátás esetében jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. §
Térítésmentesen kell biztosítani

a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
a népkonyhán történő étkeztetést,
a családsegítést,
a közösségi ellátásokat,
az utcai szociális munkát,
hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. §
A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosultnak, vagy a tartására köteles és képes személynek kell megfizetnie. §

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézmény vezetője konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Amennyiben önkormányzati intézménybe történik az elhelyezés, a személyi térítési díjat az önkormányzati fenntartó határozati formában is megállapíthatja. §

Ha az ellátott, illetve a törvényes képviselő vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor a díjról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – állami intézményfenntartó esetén – a fenntartóhoz fordulhat, aki határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

Nem állami fenntartású intézmény esetén pedig, amennyiben a megállapított személyi térítési díj összegét vitatják, a bírósághoz lehet fordulni, kérve a térítési díj bírósági megállapítását. §

Az ellátott jövedelmének vizsgálatát, még az ellátás megkezdése előtt, az intézmény vezetője végzi. §

Forrás : magyarorszag.hu

 

NYUGDÍJASOK FIGYELEM! IDÉN MÁR NEM LESZ KEDVEZMÉNYES FÜRDŐBELÉPŐ A NYUGDÍJASOKNAK! SAJNOS A LEGTÖBBEN MÉG NEM IS TUDJÁK!!!

Hiába is várják, idén erre már nem számíthatnak…

 Az elmúlt években a nyugdíjasok pályázhattak kedvező árú fürdőbelépőkre, de 2017-ben ezt már nem hirdetik meg! Ugyanis összevonták az üdülési pályázattal, annak viszont már lejárt a jelentkezési határideje.
Az Erzsébet-programban korábban ilyenkor írták ki a nyugdíjasok fürdőbelépős pályázatát, de idén semmilyen hír nem volt az új pályázatról, mert kiderült, hogy 2017-ben nem hirdeti ezt meg a Nemzeti Üdülési Alapítvány.-írja az egyazegyben.com

Amikor 2014-ben először írták ki a pályázatot, 2 hét után le is kellett zárni, mert csak 15 ezer jelentkezővel számoltak. A következő években már megemelték a keretösszeget, ami így kitartott a jelentkezési határidő végéig.
A pályázati feltételek mindig hasonlóak voltak, olyan 60. életévüket betöltöttek jelentkezhettek, akiknek a nyugdíja nem haladta meg a 147 ezer forintot, és más adóköteles jövedelemmel sem rendelkeztek. A 2500 forintos önrész befizetése ellenében közel 80 hazai termálfürdőbe lehetett így elmenni, és fürdője válogatta, hogy hány alkalomra biztosított belépést ezzel (ami általában 5 és 33 alkalom között volt).

 

Aki nagyon figyelt, az egy tavaly őszi interjúból kiszúrhatta, hogy nem lesz fürdőbelépős pályázat, bár ez csak mellékesen került szóba a Mokka reggeli műsorban november 18-án, ahol Lénárd Gábor, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány stratégiai tanácsadója beszélt erről.
Ő a meghirdetett üdülési pályázatokról beszélt, de megemlítette azt is, hogy az üdülési pályázattal már olyan helyekre is el lehet jutni, ahol termálfürdő van. Nyilván ez nem elszólás volt, mert fürdőbelépős pályázat már nem lesz, hiszen Lénárd elmondása szerint összevonták a fürdőbelépős és az üdülési pályázatot.

A dolog pikantériája viszont az, hogy a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők számára meghirdetett üdülési pályázat jelentkezési határideje tavaly már lezárult, így aki ezt a cselt korábban nem tudta vagy vette észre, az idén lemaradt a kedvezményes fürdőbelépőkről!

► KÉRJÜK LÁJKOLD ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

Forrás : http://egyazegyben.com

 

HA FÁVAL TÜZEL, AKKOR EZ A HÍR ÉRDEKELNI FOGJA!

A kertben és a háztartásban is hasznos. És ingyen van!

Fával tüzelsz? Nehogy kidobd a hamut! Egy csomó dologra használhatod!

A fa elégetésekor keletkező hamu számos értékes ásványi sót tartalmaz. Erősen lúgos kémhatású,. A szénből származó hamu a fából származó hamuval szemben toxinokat tartalmaz (pl. nehézfémek). Ezt ne használjuk!

A fahamut nem szükséges azonnal használni, viszont arra ügyeljünk, hogy száraz állapotban tároljuk. Ne hagyjuk a szabadban, mert ha eső, nedvesség éri, veszít hatóanyagából.

Nézzünk néhány példát, mire használható a fahamu a háztartásban:

  • Kiváló tisztítószer. Ha fahamuval tisztítjuk a porcelán tárgyakat, zománcozott edényeket, evőeszközöket, üvegpoharakat, csillogóan tiszták lesznek. A hamuval nedvesen átdörzsölt tárgyakat mindig bő vízben öblítsük, és utána töröljük szárazra.
  •  Remek súrolószer. Régen homokkal együtt ezzel súrolták az edényeket, aztán kiöntötték a fűbe. Bográcsoknál és grillezőknél kiváló ez a módszer.
  • Magok tartósítására és rovarok elleni védelemre is hasznosíthatjuk. Egy agyag edénybe tegyük a tárolni való magokat és szórjuk le hamuval.

  • Télen utakat, járdákat is jégmentesíthetünk vele. A hamu sót tartalmaz, tehát megolvasztja a jeget.
  • A fahamu kiváló bio-talaj-tápszer. Foszfort, káliumot és egy jó adag nyomelemet – magnéziumot, bórt, vasat, – tartalmaz, amely serkenti a növények természetes fejlődését. Mivel nincs benne klór, a hamu a legkiválóbb káliumos trágya. A legkedvezőbb időszak a talaj behamuzásának a tél. A savas földnek ajánlott, de csak óvatosan. A palántázott növények jobban bírják, de a helybe vetetteknek megárthat a túl lúgos talaj. A hamuval dúsított talajt szereti a paradicsom, szőlő, bab, spenót, borsó, avokádó, fokhagyma, de rózsa ültetése előtt is jót tesz, ha az ültető gödörbe beszórunk egy ¼ bögre hamut. A burgonya esetében csak óvatosan.
  • Pince, sufni, kietlen zugok sarkaiba érdemes rakni egy-egy kupaccal, elűzi a patkányokat, egereket, csótányokat.

► KÉRJÜK LÁJKOLD ÉS OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

Forrás :http://egyazegyben.com/

 

Döbbenetesen nagyot drágul a kenyér: akár harmadával is többet fizethetünk!

FEBRUÁRTÓL LUXUSCIKK LESZ A KENYÉR, A  ZSEMLE,  A KIFLI ÉS A PÉKSÜTEMÉNYEK! A VÁRTNÁL IS SOKKAL DURVÁBB ÁREMELÉS JÖN!

Döbbenetesen nagyot drágul a kenyér: akár harmadával is többet fizethetünk!

Drágul a kenyér a pékségekben februártól – a Pékszövetség szerint. A kenyér, a zsemle és a kifli ára 10-15 százalékkal emelkedhet, a többi terméké pedig akár harminc százalékkal is. Ezt azzal indokolják, hogy a kötelező minimálbér emelés miatt magasabb fizetést kell adni a dolgozóknak, és azt mondják, a pékségek ezt csak áremeléssel tudják kigazdálkodni.-írja a sztarklikk.hu

20 százalék feletti áremelkedés sem elképzelhetetlen a közeljövőben a pékségekben, ráadásul később további drágulás sem kizárt. Az év végére akár harmadával is többet kérhetnek el a boltokban egy kiló kenyérért. A minimálbér emelése miatt kényszerülnek sokan drágábban adni a kenyeret, azonban ezt a pékségek harmada várhatóan nem tudja majd kigazdálkodni, így 600-ból 400-ra csökkenhez a péküzemek száma az év végére.-írja  a penzcentrum.hu

Az igazság az, hogy legalább 30 százalékkal kellene megemelni az árakat, hiszen már a tartalékaikat is felélték a pékségek

– tette hozzá Kászpári.

Az előrejelzések szerint sajnos sok pékség húzhatja le a  rolót ebben az évben, mert nem maradnak versenyképesek.AKár minden harmadik pékség bezárhat, ugyanis a megemelt béreket már nem fogják tudni kitermelni így kénytelen lesznek befejezni tevékenységüket.

 

Az öregségi nyugdíjminimum 2017-ben is egyre többeket érint.

Öregségi nyugdíjminimum 2017 – összege és igénylése születési idő szerint

Az öregségi nyugdíjminimum 2017-ben is egyre többeket érint. Vajon az állam képes arra,

hogy megfelelő módon finanszírozza a nyugdíjakat? Cikkünkben mindenre fény derül!

Jelenleg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege 28.500Ft, amely a törvényi szabályozásnak köszönhetően már évek óta nem változott. Ez az összeg rengeteg más ellátást befolyásol, ilyen a gyes és a gyet összege, ami megegyezik a az öregségi nyugdíj legkisebb összegével. A 2017-es év maximum inflációt meghaladó mértékű emelkedést hozhat, ami nem jelentős, egy-kétszáz forint lesz majd.

Az öregségi nyugdíjminimum 2017-ben is csak azokat fogja érinteni, akik 1953 előtt születtek, illetve azok a nők, akik 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek. Az öregségi nyugdíj az öreg korú jövedelem ellátása, ami járulékfizetéssel és szolgálati idővel szerezhető meg.

Az öregségi nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatárok:

– 1952. január elseje előtt született és betöltötte a 62. életévét
– 1952-ben született és a 62. életévét betöltését követő 183. nap
– 1953-ban született és betöltötte a 63. életévét
– 1954-ben született és a 63. életévét betöltését követő 183. nap
– 1955-ben született és betöltötte a 64. életévét
– 1956-ben született és a 64. életévét betöltött követő 183. nap
– 1957-ben vagy azt követően született a betöltött 65. életév

Forrás : blogolod.com

 

PÓRUL JÁRHAT HA APRÓVAL AKAR FIZETNI A BOLTBAN! -EZT NEM ÁRT HA TUDJA!

Pórul járhat ha apróval akar fizetni a boltban – ezt ne árt ha tudja!

Tudja, hogy mennyi érme után mondhatja a kasszás, hogy ezt ő nem fogadja el?

Ha az embernek felhalmozódik az aprópénze, akkor alap, hogy azt elviszi egy boltba, és azzal fizet. Kézenfekvő ötlet, hiszen az ember nap mint nap hallja a “lenne-e pont annyi apróban?” illetve a “tudna adni százhuszonötöt/négykilencvenet/valamennyit apróban”-jellegű kérdést, ha éppen bankjeggyel fizet valahol.

A Pénzcentrum cikke szerint azonban a kereskedő azt is mondhatja neked, hogy nem hajlandó elfogadni az apródat.

A portál a Magyar Nemzeti Bank sajtóosztályára hivatkozva azt írta, erre akkor van lehetőség, ha 50 érménél többel szeretnél fizetni. Az érméknek nem kell ugyanolyan címletűeknek lenni, lehet 5-ös, 10-es, 20-as, 50-es, 100-as, 200-as is, a lényeg, hogy félszáz fémpénz után jogosan mondják azt a boltban, hogy tartsd meg az aprót.

A cikk szerint ez csak egy lehetőség, nem pedig kötelező lépés, a lényeg viszont az, hogy az MNB szerint a kereskedőnek módja van erre.

Az örök mumus nagy címlet

A cikk szerint a készpénzes fizetések során az a szabály, hogy minden, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott forintbankjegyet és érmét észszerű keretek között névértéken el kell fogadni.

Az észszerűség azt jelenti, hogy visszautasítható a bankjegyek és érmék elfogadása, ha a kereskedő az áru értékénél aránytalanul nagyobb címletből nem tud visszaadni. Emiatt pedig könnyen hoppon maradhat az ember például egy helyi járatos autóbuszon, illetve akkor is, ha csupán négy zsemlét szeretne venni a sarki pékségben, de csak tízezrese van.

Május óta ingyen váltanak a postán, de a nagyon apró még így is gond

A Pénzcentrum írása szerint a Magyar Posta kirendeltségein díjmentes lett 2016 májusától a pénzváltás, de csak egy meghatározott darabszámig és értékhatárig.

A lakossági ügyfelek alkalmanként legfeljebb 200 ezer forint összeghatárig maximum 10 darab nagycímletű bankjegyet (20 ezer és 10 ezer forintos bankjegyek) legfeljebb 30 darab kisebb címletű bankjegyre (10 ezer, 5 ezer, ezer és 500 forintos címletekre) ingyenesen válthatnak át a postafiókokban.

Legfeljebb 4 ezer forint értékű bankjegy esetén, maximum 20 darab érméig (kizárólag 200 és/vagy 100 forintos érme) szintén díjmentes a váltás. Eszerint azonban az 50-es, 20-as, 10-es és 5 forintos érme nemkívánatos címlet az ingyenes váltásnál.

Forrás: http://lajk.startlap.hu/

 

9 NYUGDÍJ, AMIT MA MEGKAPHATUNK MAGYARORSZÁGON >> EZEK A PÉNZEK JÁRHATNAK NYUGDÍJKÉNT!

9 nyugdíjszerű ellátás, melyet megkaphat ma Magyarországon!

Társadalombiztosítási nyugellátások
A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer

saját jogú; és
hozzátartozói
nyugellátásokat biztosít.

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:

az öregségi nyugdíj,
a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:

az özvegyi nyugdíj;
az árvaellátás;
a szülői nyugdíj;
a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
özvegyi járadék.
Az, aki egyidejűleg több saját jogú nyugellátásra, vagy több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult – ha törvény másként nem rendelkezik – mind a saját jogú, mind a hozzátartozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja azzal, hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. §

Járulékfizetési kötelezettség a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben
A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke:

A biztosított, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szövetkezeti tag által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. §.

A társadalombiztosítási nyugellátás mértéke
A nyugellátás a nyugdíjjárulék alapját képező keresettől (jövedelemtől) és az elismert szolgálati időtől függ. §

Az, aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is fizetett tagdíjat, és ennek alapján szolgáltatásra jogosultságot szerzett, a kizárólag társadalombiztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyugellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű társadalombiztosítási nyugdíjra jogosult. § (például a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj 75 %-ában).

Ha a biztosított élt azon jogával, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, valamint a magánnyugdíjrendszerben is részt vesz, és ennek megfelelően a magánnyugdíjrendszerben tagdíjat fizetett, illetőleg azt a foglalkoztató a keresetéből, a jövedelméből levonta, majd ennek összegét a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer számára a biztosított döntése alapján átutalták, akkor nyugellátását úgy kell megállapítani, mintha biztosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyugdíjjárulék fizetésére lett volna kötelezett.

Forrás : magyarorszag.hu