50 ÉV FELETTIEK, NYUGDÍJASOK FIGYELEM!

Az 50 év felettiek fontos küldeményt fognak kapni!


Itt megtudhatja mi lesz benne, és hová kell visszaküldeni!

 FONTOS levelet kap minden 50 és 70 év közötti lakos!

IDÉN országos vastagbélszűrő program indul az 50-70 év közötti korosztálynak.

A vizsgálatot székletmintából végzik, a mintavétel otthon elvégezhető a kapott eszközökkel, és a csomagot csak vissza kell küldeni postán.
Ebben a betegségben évente ötezren halnak meg Magyarországon.

A vastagbélrák kezelésére 22,5 milliárd forintot költött az egészségbiztosító 2014-ben, ami több mint kétszeres növekedés a 2001-es 10 milliárd forinthoz képest. Magyarország vezető helyen áll Európában a megbetegedések aránya és az ebből származó halálesetek tekintetében, világszinten pedig csak Ausztrália és Új-Zéland előzi meg.

 

Jövőre indul egy országos vastagbélszűrő program az 50-70 év közötti korosztálynak, székletmintából immunkémiai vizsgálatot végeznek, a mintavétel pedig otthon elvégezhető a kapott eszközökkel.

Az eddigi programokban 46 százalékos volt a részvétel, az érintettek közül ilyen arányban küldték vissza a kiadott mintavételi csomagokat.

Külön kell figyelni arra a sajátosan magyar jelenségre, hogy az esetleges pozitív székletminta után a szűrésben részt vevő emberek nem mennek el további vizsgálatokra, ami aggasztó és kockázatos, mert ilyen esetben később visszakövetve sok rákos halálesetet tudnak azonosítani.

►► KÉRJÜK OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

WRITER

Forrás : egyazegyben.com

 

TÁMOGATÁST IGÉNYELHETNEK A NYUGDÍJASOK FŰTÉSRE NOVEMBER 1-TŐL! LETÖLTHETŐ KÉRELEM ITT!

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

Vonatkozó jogszabályok:

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.),
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (Ör.),
Tevékenység engedély kiadás feltétele:

november 1-je és március 15-ei közötti időszakra támogatás nyújtása a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére
támogatásban részesülhet
zuglói lakcímmel rendelkező háztartás,
a háztartásnak legalább az egyik tagja az alábbi ellátások valamelyikében részesül:
a) öregségi nyugdíj
b) rokkantsági ellátás
c) házastársi pótlék
d) rehabilitációs ellátás
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár alatti ellátásban és az
kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft) nem haladja meg,
a háztartás egyik tagja sem részesül rendszeres lakásfenntartási támogatásban.
A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév szeptember 1-je és október 31. napja között nyújtható be (kivéve: 2017. január 1-je és március 15-e közötti időszak.)

A támogatásra való jogosultság a határidőben beadott kérelmek esetében november 1-jétől a következő év március 15. napjáig kerül megállapításra. A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap első napjától állapítható meg. Háztartásonként egy személy részére kerül megállapításra a támogatás.

Kérelem benyújtás módja:

a) papír alapon, (Ör. 4a. számú melléklete szerinti formanyomtatványon)
b) személyesen vagy postán

III. Kérelem tartalma tételesen:

a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
TAJ-száma,
állampolgársága,
családi állapota,
részesül-e fogyatékossági támogatásban,
a kérelmezővel azonos lakcímen és háztartásban élő személyekre vonatkozó természetes személyi azonosító adatok, TAJ-szám,
lakásviszonyokra vonatkozó adatok,
IV. Csatolandó mellékletek:

kérelmező jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelőző hónapról)

V. Az engedélyezési eljárás

hatáskör gyakorlója: Képviselő-testület
átruházott hatáskörben eljár: polgármester
eljáró szerven belül: Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport
ügyintézési határidő: 21 nap
eljárás hiányos kérelem esetén: hiánypótlásra felhívás írásban, vagy telefonon
ügyintézési határidőbe be nem számítható idők: belföldi jogsegélyeljárás, hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás
döntés formája, tartalma: alakszerű határozat, (támogatás megállapítása, megváltoztatása, elutasítása, eljárás megszüntetése)
A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj:

Az eljárás költség- és illetékmentes.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye:

a határozatban megállapított pénzbeli támogatás,
a meghatározott feltételek hiányában vagy a jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzegyenérték megfizetésére
VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

a) polgármester döntése ellen: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületéhez kell címezni, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Illeték: nincs
igazgatási szolgáltatási díj: nincs

b) bírósági felülvizsgálat bírósági felülvizsgálat: A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre történő hivatkozással a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak Címezve, de Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál (Ügyfélszolgálat) kell benyújtani. A kereset- levélen illetéket nem leróni. A bírósági eljárás illetékköteles. Pervesztés esetén a felperes köteles az önkormányzat költségeit megtéríteni.

IX. Költségmentesség engedélyezése:

X. További információk

telefon: 872-9139
Ügyfélfogadás: 1145 Budapest, Bácskai utca 53.
Ügyfélfogadás, kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoport 1145 Budapest, Bácskai utca 53
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 08.15-12.00, 12.30-17.00
Kedd: 08.15-12.00, 12.30-15.30
Szerda: 08.15-12 00 , 12.30-16.00
Csütörtök: 08.15.-12.00, 12.30.-15.30
Péntek: 08.15.-11.30
Szükség esetén eljáró ügyintéző: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2, tárgyaló
Letölthető dokumentum:

Időszaki fűtési támogatás megállapítása iránti kérelem

Forrás : https://www.zuglo.hu/

 

FOGÁSZATI KEZELÉSEK, FEHÉR TÖMÉS, FOGHÚZÁS, EGYÉB FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK INGYEN! MUTTAJUK MILYEN FOGÁSZATI KEZELÉSEK JÁRNAK INGYEN MINDEN MAGYAR NYUGDÍJASNKAK!

Ingyenes fogászati ellátás 62 év felettieknek, nyugdíjasoknak!

Az ingyenes fogászati ellátásra való jogosultságot mindig a nyugdíjkorhatárhoz kötötték, pár évvel ezelőtt 60 év felett járt, 2014 óta azonban 62 éves korra emeleték a korhatárt.

Milyen fogászati kezelések járnak 62 év felettieknek ingyenesen, illetve kedvezményesen?

Ennek a korosztálynak a teljes körű alap- és szakellátás ingyenes, tehát a fogorvos munkadíját nem kell kifizetni. Ám a kezelés során fölmerülő technikai költségeket ki kell fizetni, például a fogtechnikus munkadíját, a beépített fogpótlások árát stb. Az érdeklődők az 1997. évi LXXXIII. törvény 12. §-ában nézhetnek utána a részletes szabályoknak.

Fogtömés 62 év felettieknél >>

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egészségbiztosító mind az amalgám, mind az esztétikus tömés készítését támogatja, tehát a biztosított a fogtömésre a tömőanyag típusától függetlenül térítésmentesen jogosult. A fogorvos kompetenciájába tartozik annak megítélése, hogy a biztosítottnál felmerült probléma megoldására a fogtömés melyik formáját választja.

Fogpótlás 62 év felettieknél >>

62. év felett a támogatott kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkája térítésmentesen jár, a technikai költségekhez nyújtott ártámogatást pedig a támogatott gyógyászati segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.Tehát fogpótlás ennek a korosztálynak nem jár ingyenesen, a kivehető protézisek árát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár csak egy bizonyos százalékban támogatja!

Szükséges-e beutaló a fogászati ellátáshoz?

A fogászati alapellátás beutaló nélkül, a fogászati szakellátás (szájsebészet, fogszabályozás, fogágybetegségek kezelése, gyermekszakellátás, fogászati röntgen) beutalóval ehető igénybe.

Hol vehetőek igénybe ezek a kezelések, pótlások? Van-e kötelező, területileg illetékes hely, vagy az ország bármely fogászatánál?

Az OEP által támogatott fogorvosi ellátás alapelve az, hogy az OEP által finanszírozott fogorvosi kezelés csak az OEP-pel szerződött fogorvosnál vehető igénybe. Ezek jellemzően a körzeti szakorvosi rendelőkben található fogorvosok, illetve vannak olyan fogorvosok is, akik nem a rendelőkben dolgoznak, ám van OEP-szerződésük. A fogorvos mellett annak a fogtechnikusnak, aki a pótlást készíti, is rendelkeznie kell OEP szerződéssel ahhoz, hogy az eszköz tb támogatással vehesse igénybe a beteg. Fontos azonban tudni, hogy az egészségbiztosító által támogatott, tehát kedvezményes, illetve ingyenes fogorvosi kezelés olyan magán fogorvosoknál nem vehető igénybe, akik az OEP-pel nem szerződtek. Erről előre kérdezzék meg a magánfogorvost.

Minden településen, illetve minden fővárosi kerületben vannak alapellátó szolgáltatók, amelyeknek területi ellátási kötelezettségük van, ezek az úgynevezett körzeti fogorvosok, amelyek jellemzően a rendelőintézetekben dolgoznak. Ezekben a fogorvosi rendelőkben kötelezően el kell látni a számukra előírt körzetből érkező betegeket, és a körzetükben lakó 62 éven felüli betegeknek természetesen ingyenesen kell biztosítani az alap- és szakellátást.

Ha a beteg nem a körzeti fogorvosához megy, hanem más OEP szerződéssel rendelkező fogorvoshoz, akkor is megkapja az ingyenes ellátást. Ha például egy budapesti 62 évnél idősebb beteg Sopronban megy fogorvoshoz, akkor is köteles az ottani körzeti fogorvos ingyenesen ellátni őt, kivéve akkor, ha annyi saját körzetéből érkező betege van, hogy a kapacitásába nem fér bele. Természetesen ezek a szabályok a sürgősségi ellátásra nem vonatkoznak, mert a sürgősséggel érkező betegeket mindig el kell látni.

A cikket az oep és az 50plusz.hu információi alapján készítettük!

 

NYUGDÍJASOK FIGYELEM! NYUGDÍJÁTÓL FÜGGETLENÜL KEDVEZMÉNYT KAP A GÁZSZÁMÁBÓL HA EZT ELINTÉZI! BÁRKI ÉLHET A LEHETŐSÉGGEL!

Csökkentse gázszámláját 1000 Ft-al

Tájékoztatás a FŐGÁZ „Váltson egyszerű és gyors számlafizetésre, és csökkentse gázszámláját 1000 Ft-tal!” akció (promóció) részvételi feltételeiről.

A FŐGÁZ Zrt. 2017. március 20. és 2017. június 30. között az E-gázszámlát igénylő fogyasztóinak bruttó 1000 Ft-os (egyezer forintos) gázdíjjóváírást ad az alábbi feltételekkel.

A FŐGÁZ Zrt-vel földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéses jogviszonyban lévő azon ügyfeleink, akik 2017. március 20. és 2017. június 30. között (a továbbiakban: promóciós időszak) papíralapú számlájuk helyett E-gázszámlát igényelnek, automatikusan egyszeri bruttó 1000 Ft összegű jóváírásban részesülnek a 2017. szeptember 10-e után esedékes első gázszámlájukból az alábbi feltételek szerint.

A fenti jóváírásra azok az ügyfelek jogosultak, akik 2017. március 20-a előtt nem rendelkeztek FŐGÁZ E-gázszámlával.

Ha az ügyfél rendelkezik FŐGÁZ E-gázszámlával, és a jelen promóciós feltételek közzétételét követően, de a promóciós időszakot megelőzően a már meglévő E-gázszámla regisztrációját/igénylését lemondja, majd a lemondást követően a promóciós időszakban újra E-gázszámlát igényel, az ügyfelet a bruttó 1000 Ft összegű jóváírás nem illeti meg.

Az ügyfél akkor is csak egyszeri bruttó 1000 Ft összegű jóváírásra jogosult, ha a promóciós időszakban az E-gázszámlát annak igénylését követően egyszer vagy többször lemondja, majd a lemondást követően egyszer vagy többször újra E-gázszámlát igényel.

Ebben az esetben az első E-gázszámla igénylést követő további E-gázszámla igénylések után az ügyfelet a bruttó 1000 Ft összegű jóváírás nem illeti meg.

A gázdíj jóváírás további feltétele, hogy az ügyfél az E-gázszámla igénylés és a gázdíj jóváírás közötti időszakban nem mondja le a FŐGÁZ E-gázszámla igénylését és/ vagy nem kér újra papíralapú számlát, illetve nem kezdeményez csekkes befizetést.

Abban az esetben, ha az E-gázszámlát igénylő fogyasztó az E-gázszámla igénylését követően és a fentiek szerinti gázdíj jóváírás időpontját megelőzően a FŐGÁZ-zal megkötött földgáz egyetemes szolgáltatási szerződését felmondja, és nem köt más ingatlanra szerződést a FŐGÁZ-zal, abban az esetben a fentiek szerinti gázdíj jóváírásra nem jogosult.
Az egyszeri bruttó 1000 Ft-os jóváírás az ügyfél 2017. szeptember 10-e után esedékes első gázszámlájában automatikusan, egy összegben kerül jóváírásra.
A gázszámla jóváírás csak a 2017. szeptember 10-e után kiszámlázott gázdíjak jóváírására használható fel, annak összege sem bankszámlára utalással, sem postai úton nem fizethető ki.
A gázszámla jóváírás másra nem átruházható, a gázszámla jóváírás készpénzre nem váltható.
A gázszámla jóváírás a jelen tájékoztatónakmegfelelő regisztrációhoz kapcsolt felhasználó azonosítóhoz tartozó számlából kerül jóváírásra. Amennyiben a regisztrációhoz több felhasználó azonosítót kapcsoltak, az ügyfél arra a számlájára kapja a jóváírást, amelyre az E-gázszámla regisztrációt elvégezte. Ha egy ügyfél több szerződéses folyószámlával is rendelkezik, annyiszor bruttó 1000 Ft jóváírására jogosult, ahány E-gázszámlát igényel.

Szponzorált linkek

A FŐGÁZ Zrt. kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatóval nyilvánosan meghirdetett akció (promóció) egyes, a Tájékoztatóban szereplő feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, különösen az akció fentiek szerinti promóciós időszakának időtartamát bármikor indokolás nélkül megváltoztassa, a promóciós időszakot lerövidítse, vagy meghosszabbítsa. A jelen Tájékoztatóban foglaltak bármilyen módosítása a Tájékoztatóval egyező módon nyilvánosan meghirdetésre kerül.
Az E-gázszámla hosszú távú használatával nem csak időt takaríthat meg, hanem környezetét is védi.

A FŐGÁZ által nyújtott E-gázszámla az alábbi oldalakon vehető igénybe:

Online ügyfélszolgálati regisztráció után a https://www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat oldalon; a 2016. december 30-a előtt ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. ügyfeleknek a https://ugyfelszolgalat.fogaz.hu oldalon.

Forrás : https://www.fogaz.hu/

WRITER

 

NYUGDÍJBÓL ÉLŐK FIGYELEM! ERRE A LÉPÉSRE ÖN SEM SZÁMÍTOTT! OLYAN NAGY LEHETŐSÉGET KAPNAK A NYUGDÍJASOK, AMIRŐL EDDIG ÁLMODNI SEM MERTEK!

NYUGDÍJBÓL ÉLŐK FIGYELEM! ERRE A LÉPÉSRE ÖN SEM SZÁMÍTOTT! OLYAN NAGY LEHETŐSÉGET KAPNAK A NYUGDÍJASOK, AMIRŐL EDDIG ÁLMODNI SEM MERTEK!

Nyugdíj: Erre a lépésre Ön sem számított!

Az M1 péntek reggeli műsorában a következő nyilatkozatot tette Harrach Péter:

“Egyszerre elégítenek majd ki gazdasági és társadalmi igényt a közérdekű nyugdíjasszövetkezetek, hiszen csillapítják a munkaerőhiányt és kereseti lehetőséget biztosítanak az arra igényt tartóknak”.

A KDNP-frakcióvezetője , Kósa Lajossal közösen jegyzi az új foglalkoztatási forma megteremtéséről szóló törvényjavaslatot és beszédében kiemelte, hogy a nyugdíjasok kétötöde térne vissza valamilyen módon a munkaerőpiacra.

Ugyanakkor arra is mód nyílik, a diák- és iskolaszövetkezetek mintájára tervezett struktúrában, hogy az idősek részmunkaidőben dolgozzanak, akik lehetőség szerint, akár heti egy-két nap munkát is vállalhatnak.

Főleg az egészségügyben jelentene ez ideális megoldást, és elmondása szerint így járulékmentesen, csak a 15 százalékos szja-t megfizetve kereshetnének plusz pénzt a nyugdíjasok.

Valóban nagyon sok nyugdíjas menne vissza dolgozni , erre lehet megoldás a nyugdíjas szövetkezetek megalapítása, mert így aki akar és tud visszamehetne dolgozni, de nem kötelezhető senki arra, hogy munkát vállaljon a nyugdíj után.

Egyelőre még nagyvonalakban ismertették a lehetőséget, amely változatos és kedvezményes lehetőségeket kínál, de nem esett még szó arról, hogy az így megkeresett összeg a nyugdíj mellett plusz jövedelemként szolgálna- e?

És még az sem világos, hogy ebben a formában majd milyen munkalehetőségeket kínálnak.

 

Írta : admin

 

MEGDÖBBENTŐ VÁLTOZÁS A NYUGDÍJASOK UTASOK VASÚTI KEDVEZMÉNYÉNÉL!

Meglepő változás a nyugdíjasok vasúti kedvezményénél

 

Tavaly összesen 18,8 milliárd forintnyi szociálpolitikai menetdíj támogatást vett igénybe a MÁV-Start,  a kedvezményes utazások miatt kieső bevételek ellentételezésére derül ki a cég beszámolójából. Ez majdnem  300 millió forinttal kevesebb az előző évihez képest, ez azt jelenti, hogy  kevesebben utaztak valamilyen kedvezmény érvényesítésével tavaly, mint  például 2015-ben. Természetesen ez nem minden csoportra igaz.

 

Nem volt számottevő változás az 50 százalékos kedvezményeknél, 2015-höz hasonlóan tavaly szintén  3,5 milliárd forint támogatást használt fel a MÁV-Start.

A 90 százalékos kedvezményekkel kapcsolatosan  a korábbi 2,4 milliárd helyett már kevesebb,  2,3 milliárd szociálpolitikai menetdíj támogatást igényelt a közlekedési társaság, és kedvezmények érvényesítésével a tanulók is kevesebbet utaztak, ugyanis  az egy évvel korábbi 7,4 milliárd forinthoz képest  7,1-re csökkent 2016-ban.

Viszont a korábbinál több “bevétel esett ki” a  nyugdíjasok, azaz  a 65 éven felüliek – kedvezménye miatt az előző évi 5,7 milliárdhoz képest tavaly  5,8 milliárd forintra nőtt. Ezt a kiesést kompenzálták a szociálpolitikai menetdíj támogatás igénybevételével. A nyugdíjasok  többször utaztak vonattal, mint  a fiatal felnőttek és tanulók.

Az állam által jogszabályban biztosított utazási kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott állami támogatás forrást.  A szociálpolitikai menetdíj támogatás,  a személyszállítási közszolgáltatások kereteiben megvalósuló utazásokhoz. A közúti és a vasúti személyszállító társaságok pénzügyi stabilitását ez kompenzálja és erősíti a kedvezményes utazásokhoz tartozó szolgáltatói bevételkiesést.  Megállapítható, a beszámolóból, hogy az utazási kedvezményeket az utazóközönség évről évre egyre kisebb mértékben veszi igénybe.

WRITER

 

10 EZER FORINTOS EGYSZERI TÁMOGATÁS NYUGDÍJASOKNAK! VIGYÁZZON, MERT HATÁRIDŐS AZ IGÉNYLÉS! MUTATOM KINEK JÁR A PÉNZ!

Figyelem!

A cikk információtartalma Kaposvár városára vonatkozik, ők vezettek be egy vadonatúj támogatást!

Más önkormányzatoknál is érdemes érdeklődni, hátha ott is van ilyen támogatás!

Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat települési támogatásban részesítheti azt a szociálisan rászoruló személyt, aki a 85. életévét betöltötte, vagy a tárgyévben betölti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át (42.750.-Ft), egyedül élő esetén a 200%-át (57.000.-Ft) nem haladja meg.

A támogatás összege személyenként 10.000- Ft., amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít.
A támogatás iránti kérelmeket tárgyév augusztus 31-ig lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező születési időpontját igazoló okiratot.

Mindkét támogatás iránt a kérelmeket

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Szociális Irodáján lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon – melyek beszerezhetőek ügyfélfogadási időben a Szociális Irodán. Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. szám alatt – illetve letölthetőek Kaposvár város honlapjáról is.(www.kaposvar.hu).

A kérelmekhez csatolni kell a kérelmező és családja kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat.
WRITER
Forrás : http://kaposvarmost.hu

 

NYUGDÍJASOK FIGYELEM! VÁLTOZNAK A NYUGDÍJ MELLETTI MUNKA FELTÉTELEI! MINDEN 2. NYUGDÍJAST ÉRINT!

NYUGDÍJASOK FIGYELEM! VÁLTOZNAK A NYUGDÍJ MELLETTI MUNKA FELTÉTELEI! MINDEN 2. NYUGDÍJAST ÉRINT!

Támogatja a nyugdíjasok országos szövetsége azt a javaslatot, hogy nyugdíjas szövetkezetek jöjjenek létre, és így a jövőben könnyebben, rugalmasabban vállalhassanak munkát a nyugdíjasok. Nagyjából minden második-harmadik nyugdíjas vállalna munkát a felmérések szerint: vannak, akik a pénz miatt, mások azért, mert még éreznek magukban erőt, és hasznosan akarják tölteni ezeket az éveket is.

A kormány még május elején törvényjavaslatot nyújtott be, miszerint az öregségi ellátásban lévők a nyugdíj mellett munkát vállalhassanak.

A nyugdíjasok országos szövetsége szerint ezzel a lehetősséggel nem csak a nyugdíjasok járnának jól.

„Sikerélménnyel tudja megélni ezeket a napokat, órákat, nyilván anyagi előnyöket is élvez ezáltal. A gazdaság számára feltétlen értékteremtő munkát végez. Tehát a GDP-ben ott majd valamilyen egészen kis mértékben ott lesz az ő munkája. A társadalomnak és a családnak pedig leveszi a válláról a gondot azáltal, hogy önmagát foglalkoztatja”- mondta Némethné Jankovics Györgyi elnök.

A Munkástanácsok Országos Szövetségénél is támogatják az ötletet.

Palkovics Imre, a szervezet elnöke szerint ez egy olyan lehetőség, amellyel a már nyugdíjba vonult munkavállalók egy részét visszahívják, reaktiválják.

Palkovics szintén úgy véli, nem csak a nemzetgazdaság, hanem nyugdíjas munkavállaló állampolgár szempontjából is hasznos a munkavállalás lehetősége.

Az érdekképviseleti vezető szerint ugyanakkor figyelni kell majd arra is, hogy az aktív munkavállalókat ne szorítsa ki a hirtelen beáramló tapasztaltabb és olcsóbb munkaerő.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője az M1 híradójának azt mondta: a kormány előzetes felmérései alapján komoly igény van a módosításokra.

A javaslatot pénteken kezdi tárgyalni az országgyűlés.

Forrás : hirado.hu

WRITER

 

KILENCVEN EZER FORINTOS AJÁNDÉKOT ADNAK A MAGYAR NYUGDÍJASOKNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK!

Erről kevesen tudnak – több százezer nyugdíjas lehet érintett!

A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket.

A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, amely teljesen független a szépkorú személy egyéb ellátásaitól.

A jubileumi juttatás összege

– a 90. életév betöltésekor 90.000,-
– a 95. életév betöltésekor 95.000,-
– a 100. életév betöltésekor 100.000,- forint.

A személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4.19 pontja alapján a szépkorúak juttatása személyi jövedelemadó-mentes.

Hogyan indul az eljárás, kell-e kérelmezni?
Kérelmezni nem kell, az eljárás hivatalból indul. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy az e célra rendszeresített és megküldött űrlapon

a) jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

b) jelentse be azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri;

c) adja írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a köszöntés megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a jubileumi juttatás folyósítása céljából az ebben közreműködő szervek kezelhessék a személy-azonosító adatait.

Személyesen ki köszönti a szépkorú személyt?
A jegyző a szép korú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik a személyes köszöntésről, és ennek keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló okirat átadásáról.
Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, az okiratot postai úton küldik meg a részére.

Hogyan történik a jubileumi juttatás folyósítása?
A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a KEKKH által a részére megküldött adatok átvételét követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

Mi történik a szépkorú személy halála esetén?
Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhalálozik, a kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála miatt nem kell visszafizetni. A jubileumi juttatást az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások felvételére vonatkozó szabályok szerint erre jogosult.
Forrás : kormany.hu

WRITER

 

53 ÉS 62 ÉV KÖZÖTTIEK FIGYELEM! FONTOS HIVATALOS LEVELET, AMIT ÉRDEMES AZONNAL KIBONTANI, MERT SOK DOLGOTOK LEHET VELE!

1955 és 1964 KÖZÖTT SZÜLETETTEK FIGYELEM!

Nyugdíj: hasznos tudnivalók az adategyeztetési eljárásról

A hivatalbóli eljárás az 1955- 1959. között született személyeket érintette elsőként, 2017. január 1-vel pedig megkezdődött az adat-egyeztetési eljárás elindítása az 1960-1964 között születettek vonatkozásában.
Ezután a következő ötéves korcsoportok adategyeztetési eljárására már csak két évenként kerül sor

Az egyeztetésre kerülő adatok

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárás során részletes kimutatást küld az érintettnek az általa nyilvántartott következő adatokról:
– biztosításban töltött időszakok,
– egyéb szolgálati idő,
– nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,
– a foglalkoztató adatai,
– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
– azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.
Az esetleg hiányzó adatokra vonatkozóan az egyeztetésnél az érintett személy észrevételt tehet.
Az eltérés okait megvizsgálja a nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási szerv, és az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel a vizsgálat keretében:

– adatot kérhet a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől.
– Helyszíni szemlét tarthat,.
– Más bizonyítási eljárást folytathat le:
– az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet a 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan.

Így biztosítható, hogy valamennyi egyeztetett adatot tartalmazza a társadalombiztosítási nyilvántartásból igazolt időszakok kimutatása, igazolása.

Határozat kibocsátásával zárul az adategyeztetési eljárás. Megfellebbezhető a határozat, a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül.

Sok esetben előfordul, hogy bizonyos személyeknek az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük , bármilyen oknál fogva az egyeztetett adataik ismeretére, vagy tájékoztatást kérnek lehetőségeikről olyan személyek , akik 1955 előtt születtek vagy, akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás .
Számukra is van lehetőség, ők kérelmet nyújthatnak be adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt, vagy hatósági bizonyítvány kiadása iránt.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.éviLXXXI.törvény96/E§ szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett szolgálati idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól.

A két eljárás egyesül a következő esetekben:

– a hatósági bizonyítvány kérés találkozik a hivatali adategyeztetési eljárással,
– olyan személy nyújtja azt be, aki a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri,
– vagy életkora miatt (1955-től született) a hivatalbóli adategyeztetési eljárásba tartozik, de az egyeztetés még nem történt meg.

Ebben az esetben felfüggesztésre kerül a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás ekkor, és teljes egészében lezajlik a hivatalbóli adategyeztetési eljárás.

Írta : admin

Készült az ado.hu cikke alapján.